Region Östergötland

Nycirkus Öst

Två cirkusartister som klättrar i en ställning i motljus 

Östergötland ska bli ett nycirkusland. Här ska nycirkusen växa och frodas.

Nycirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som har vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Med projektet Nycirkus Öst vill Region Östergötland, Östgötateatern och Finspångs kommun stärka och utveckla den samtida cirkusen i Östergötland. Projektet ska öppna för internationella influenser och ge regionens invånare möjligheter till berikande upplevelser, delaktighet och utövande av nycirkus.

Nycirkus Öst stöds av Kulturrådet och projektet står på två ben – en internationell nycirkusfestival samt Cirkusnav Öst.

Bakgrund

Utvecklingsprojektet Nycirkus Öst vill få konstformen att tillhöra och växa genom regionala, interregionala och kommunala initiativ för såväl finansiering som utveckling av en funktionell infrastruktur i allt ifrån barn och ungdomsverksamhet till professionell verksamhet.

Östgötateatern har integrerat den samtida cirkusen i sin verksamhet både i egenskap av producerande institution och som arrangör av gästspel samt att man har cirkusartister anställda på längre kontrakt. Finspångs kommun arbetar löpande med nycirkus inom olika delar av sina verksamheter och Region Östergötland ser att cirkusen som konstform erbjuder spännande möjligheter till inkludering och utveckling av kulturlivet i Östergötland.

Cirkusen är en dokumenterat inkluderande konstform som väckt ett brett intresse hos olika aktörer i länet såväl för publik verksamhet som för utövare på olika nivåer.

Mål

Nycirkus Öst ska etablera den första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen samt skapa ett östgötskt nav för nycirkusens utveckling såväl konstnärligt som pedagogiskt.

Målet är att stärka konstformen nycirkus genom att skapa en ny plattform för konstnärliga processer, kompetensutveckla på olika nivåer och utveckla och dokumentera samarbetsmodeller i samarbete med och i utbyte mellan de olika aktörerna. Projektet kommer att bygga långsiktiga relationer och starka nätverk mellan länets kommuner, med andra regioner men även med den nationella och internationella nycirkussfären.