Region Östergötland

Musik

Instrument och en ljussatt rökig scen
Många sysslar med musik i Östergötland. Det är allt från musiker, musikproducenter och upphovsmän till musikarrangörer och stora orkestrar.

Östgötamusiken arbetar med musik i hela regionen på uppdrag av bland andra Region Östergötland. Östgötamusiken arbetar mot alla målgrupper för att främja ett musikliv inom olika traditioner och genrer. Norrköpings Symfoniorkester har sitt säte i Louis De Geerhallen i Norrköping och erbjuder konserter med traditionell klassisk musik, populärmusik och nutida repertoar för alla regionens invånare. Vadstena-Akademien är ett nationellt och internationellt utvecklingscentrum för unga sångare, musiker och andra verksamma inom operakonsten. Den publika verksamheten äger främst rum på sommaren i Vadstena.

Det fria musiklivet i Östergötland består av frilansande professionella musiker, musikproducenter, upphovsmän och orkestrar som arbetar både regionalt och nationellt. Frilansande musiker har ofta tillfälliga uppdrag hos scenkonstinstitutionerna men driver även egna orkestrar, projekt och konstellationer. Olika körer, band och orkestrar på amatörnivå är verksamma både lokalt och regionalt. 

Musikcentrum Öst gjorde på uppdrag av Region Östergötland en kartläggning av och en analys kring musiklivet i Östergötland. Uppdraget resulterade i en rapport som visar både på stora möjligheter men också utmaningar för musiklivet i Östergötland. Se rapporten "Musiksamling – rapport 2.0" här bredvid.

Musiknod

Sedan september 2020 driver Östgötamusiken projektet Musiknod för att skapa en plattform för musikskapare i länet, som ska stötta och utveckla musikbranschen i hela Östergötland med syfte till större samverkan mellan olika aktörer.

Musiknod ska bland annat arbeta med att

  • skapa en naturlig mötesplats för alla inom och runt det professionella musiklivet i Östergötland
  • stötta musiklivet genom kompetenshöjning i till exempel hur söker vi pengar i olika utlysningar
  • underlätta för det musikaliska skapandet inom och över genres, verksamheter och platser
  • ge stöd till att starta festivaler och musikaliska möten i regionen.

I projektets arbetsgrupp sitter representanter från Norrköping och Linköpings kommun, studieförbunden, Linköpings Universitet, Svenskt Live samt Riksteatern Östergötland.

Projektet får ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd samt Region Östergötland.