Region Östergötland

Dansscen Öst


Fotograf: Dan Jåma

Dansscen Öst är en samlingskanal för alla professionella dansföreställningar som arrangeras i Östergötland. På Dansscen Öst Facebook hittar du aktuella dansföreställningar. 

Satsningen DansARR Öst är kopplat till Dansscen Öst och sedan 2018 har flera östgötar fått se professionell dans runt om i länet. 2022 gick DansARR Öst in i en ny fas och blev DansARR Öst 3.0, Samarbete i nuläget finns med sju föreningar; Riksteatern Norrköping, Motala Teaterförening, Vadstena Riksteaterförening, Riksteatern Linköping, Mjölby Riksteaterförening, Valdemarsviks Riksteaterförening, Borkhults natur- och kulturförening samt kulturkontoren i Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Åtvidaberg, Vadstena och Valdemarsviks kommuner. Projektägare är Riksteatern Östergötland och Dans i Öst/Region Östergötland.

DansARR Öst 3.0 syftar till att långsiktigt och fortsättningsvis bygga ett nätverk av kompetenta arrangörer för professionell scenisk dans och att dans via dem når ut till en ökande publik i ett antal kommuner i Östergötland.

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik.
  • Att uppbyggnaden av dansarrangörer fortsätter i länet, främst genom att riksteaterföreningar, i olika grad i samarbete med sin kommun, börjar arrangera dans kontinuerligt.
  • Att arrangörerna får fortsatt tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans.
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud.

Gilla och håll dig uppdaterat via Facebooksidan – Dansscen Öst.

Vi ses på dansscenen!