Region Östergötland

Dansscen Öst

Dansare på stadsbibliotek

Dansscen Öst är en samlingssida för alla professionella dansföreställningar som arrangeras i Östergötland. I kalendariet på Dansscen Öst hittar du aktuella dansföreställningar. 

Satsningen DansARR Öst är kopplat till Dansscen Öst och under 2018 får flera östgötar ska få se professionell dans runt om i länet. I nuläget är det ett samarbete mellan fyra teaterföreningar; KariN – Norrköping, Motala Teaterförening och Vadstena Teaterförening, KARIL– Linköping samt Riksteatern Östergötland och Dans i Öst/Region Östergötland.

Långsiktiga mål:

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik
  • Att det byggs upp ett antal nya dansarrangörer i länet, främst genom att riksteaterföreningar börjar arrangera dans kontinuerligt
  • Att arrangörerna får tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud

Gilla och håll dig uppdaterat via Facebooksidan – Dansscen Öst och på hemsidan Dansscen Öst.

Vi ses på dansscenen!