Region Östergötland

Cirkusflätan

 

Cirkusflätan – interregional samverkan för cirkusens utveckling

 

Projektet Cirkusflätan har beviljats statliga medel för att driva ett interregionalt samarbete mellan Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Stockholm. Målet är att skapa samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. De tre regionerna arbetar redan idag aktivt med cirkusens utveckling på olika sätt och på olika plan. För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling.De deltagande regionernas målsättning är både att sprida professionell cirkus samt att arbeta för att utövarna får bättre villkor. De tre prioriterade områdena att samverka kring och att stärka initialt är:

  1. det pedagogiska perspektivet
  2. utövarperspektivet
  3. arrangörsperspektivet 

Projektet kan liknas vid en trestegsraket. Första året startar vi upp de olika spåren. Andra året är målet att öka antalet samarbeten, samt utökad samverkan mellan två av perspektiven. Tredje året ska fler samarbeten skapas, och med fler regioner – samt ökat kunskapsutbyte mellan alla tre perspektiven.  Ett viktigt mål är att projektet ska öka i omfattning under år 2 och 3. Region Skåne har funnits med i diskussionerna från början och kommer redan under första året ha möjlighet att skicka aktörer till de olika aktiviteterna, och står då för den kostnaden. Målet är att under år 2 går Region Skåne in i projektet som en fjärde part.

Aktuella residens

Kaj Lindh Produktion utlyser i samarbete med Cirkusflätan nu en veckas Cirkusresidens i Kulturkvarteret Hallarna i Norrköping! Vi vänder oss till en professionell artist eller ett kompani som jobbar med att skapa en föreställning för barn och unga. Syftet med residenset är att erbjuda tid och plats för skapande i en kreativ miljö där artisten/kompaniet får arbeta ostört under en veckas tid.
Det kan vara precis i starten av skapandeprocessen eller mer mot slutet inför lansering av en färdig föreställning. Datum för residenset är 29/3-4/4 2021. Läs mer i dokumentet i högra spalten.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post