Region Östergötland

Cirkus

Två cirkusartister som klättrar i en ställning i motljus

Östergötland är ett cirkusland. Här kan den samtida cirkusen växa och frodas.

Den samtida cirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som expanderat de senaste tjugo åren.

Bakgrund

Med ett treårigt projekt 2016- 2019, "Nycirkus Öst", har Region Östergötland, Östgötateatern/Scenkonst Öst AB och Finspångs och Linköpings kommuner stärkt och utvecklat den samtida cirkusen i Östergötland. Projektet har öppnat upp för internationella influenser och gett regionens invånare ökade möjligheter till att både uppleva och utöva samtida cirkus.

Projektet Nycirkus Öst arrangerade första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen under projekttiden. 2017 och 2018 arrangerades Cirkusslottet i Finspångs kommun och år 2019 var Linköpings kommun värdar för festivalen "I dare you Linköping!". Projektet arbetade även med att skapa ett östgötskt nav för nycirkusens utveckling såväl konstnärligt som pedagogiskt.

Filmer från festivalerna

Projektet fick stöd av Statens Kulturråd och en utvärdering av projektet gjordes av en extern utredare. Rapporten finns här i dokumenten här bredvid.

Framåt

Efter tre års projektperiod ser vi att samtida cirkus har en roll att spela på kulturkartan i Östergötland. Genom att brett tilltal och genom att skapa låga trösklar in till kulturlivet, är det en konstform som förenar redan etablerade kulturområden, men även skapar något helt nytt och spännande som kan nå flera invånare.
Arbetet med att bygga infrastruktur och möjligheter för den samtida cirkusen i Östergötland fortsätter.

Östgötateatern, som har det regionala teateruppdraget, har integrerat den samtida cirkusen i sin verksamhet både i egenskap av producerande institution och som arrangör av gästspel samt att man utvecklar samarbeten med den professionella samtida cirkusen nationellt och internationellt.

Läs mer om projektet Uppåt väggarna som är ett samarbete mellan Manegen och föreningen Nycirkus Öst: https://www.ostgotateatern.se/om-ostgotateatern/aktuellt/cirkus-och-musik-uppat-vaggarna

Region Östergötland avsätter resurser för att kunna fortsätta utveckla den samtida cirkusen, bland annat genom nätverk, stöd till arrangörer, residens och kompetensutveckling samt samarbeten med kommuner och aktörer regionalt och nationellt. Samordning och utveckling av området inbegrips i uppdraget för den regionala strategen för scenkonst.

Som ett led i att etablera nycirkus i Östergötland har en regional cirkusförening startades efter projektet slut en ideell förening med namnet Nycirkus Öst. Föreningen kan ses som en plattform och kommer att arbeta genom olika arbetsgrupper som har fokus på olika frågor, tillexempel kompetensutveckling, samarbeten, internationell ungdomsfestival mm. Du kan komma i kontakt med föreningen genom deras Facebooksida > > > 

 

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post