Region Östergötland

Kartläggning bild- och formområdet

Under 2019-2020 har ICIA fått ett uppdrag av Enheten för kultur inom Region Östergötland att kartlägga alla konstnärer, kluster och företag inom bild- och formområdet för att dels undersöka möjliga platser för residensverksamhet, dels se vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns.

Kartläggningen kommer ligga till grund för framtida strategiska prioriteringar.

Är du verksam inom bild- och formområdet Östergötland och vill ingå i kartläggningen? Maila i så fall ditt namn, adress, telefonnummer och information om din verksamhet till ostergotland@icia.se

Kontakt

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post

Andra webbplatser