Region Östergötland

Kulturverksamheter

I Östergötland finns ett brett och rikt kulturutbud inom många olika områden. Inom varje konst-och kulturområde finns det verksamheter som agerar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Region Östergötland arbetar för att utveckla kulturlivet tillsammans med Östergötlands kommuner, det professionella kulturlivet och ideella aktörer. Vi stärker invånarnas möjlighet att uppleva och skapa kultur. Kulturen är också en viktig utvecklingsfaktor för länet.

Flera kulturinstitutioner och organisationer har regionala uppdrag och överenskommelser med från Region Östergötland om att tillgängliggöra kultur i hela länet. En annan grundsten i ett rikt kulturliv är de professionella kulturskaparna. De finns inom alla konstarter och bildar ofta egna nätverk för att samverka med det offentliga. Men i många fall skulle det regionala och det lokala kulturlivet inte fungera utan ideella krafter. Grunden för Östergötlands kulturliv finns i modellen för kultursamverkan och i den regionala kulturplanen.

Kontaktperson

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Denna webbplats