Region Östergötland

Mångfald

Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen präglas av mångfald, kvalitet och interkulturellt utbyte. Det är viktigt att befolkningens sammansättning avspeglas i både minoritets-och subkulturer. Region Östergötland arbetar med mångfald genom bland annat KVISK, ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt för nyanlända kulturarbetare.

Att öka den etniska och kulturella mångfalden inom kulturområdet är en demokratifråga. Den handlar om att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kulturlivet. Region Östergötland genomför kunskapsinsatser och stödjer branschorganisationer, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet i deras arbete med frågor som rör etnisk och kulturell mångfald.

Två strategiskt prioriterade områden för Region Östergötland är att främja demokrati och delaktighet samt bredda deltagande och öka spridning. Det innebär att alla kulturinstitutioner som har regionala uppdrag ser över hur de kan öppna dörrarna till sin verksamhet. Det handlar om att genomföra verksamhet på nya platser, använda digitala arenor, göra invånarna delaktiga i utbudet och hitta nya samarbeten.

Projektet KVISK går ut på att ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och samverkar med flera organisationer. Förutom Region Östergötland är det Landstinget Sörmland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen.
Läs mer om Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK) här > > >

Kontaktpersoner

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post