Region Östergötland

Kultur och hälsa

Personer målar tillsammans

Hälso- och sjukvården i Region Östergötland samverkar med kulturaktörer i länet för kultur som komplement till vård och behandling. Satsningen går under namnet Må bra med kultur och natur.

Målgruppen för Må bra med kultur och natur är patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, oro eller smärta som varit i kontakt med behandlande vårdpersonal. Aktiviteterna är specifikt anpassade för målgruppen och inriktas mot områdena skapande, sång, litteratur, dans, natur och trädgård. En satsning på ungdomar finns också inom ”Må bra med kultur och natur”.

Under hösten 2021 och våren 2022 startar verksamheten med både aktiviteter för vuxna och ungdomar i mindre omfattning utefter pausen under pandemin. Kulturaktörerna som har uppdrag inom Må bra med kultur och natur genomgår en kvalitetsgranskning för aktivitetens innehåll och genomförande. Ledare genomgår en utbildning.

Följande krävs av samtliga kulturaktörer:

  • Inneha F-skattesedel (institutioner, bildningsförbund och fria aktörer) Ha ett ordinarie utbud eller programverksamhet
  • Deltagarna ska ha möjlighet att kunna fortsätta med aktiviteten på något sätt
  • Geografisk tillgänglighet, att målgruppen ska kunna ta sig till aktiviteten via kollektivtrafik
  • Kunna tillgodose handikappanpassning
  • Aktiviteten ska äga rum i Östergötland
  • Uppdragstagaren ska tillhandahålla lokal där aktiviteten kan utföras

Region Östergötland har uppdragit åt Skådebanan i Östergötland att avtala kulturaktörer och administrera grupper. 

Kontaktuppgifter

Driftsfrågor (frågor kopplade till tjänsten):
Maria Linderström, e-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se, telefon: 010-103 77 11

Avtals- och upphandlingsfrågor:
Sandibell Hamwi, e-post: Sandi.Hamwi@regionostergotland.se, telefon: 010-103 92 59

Sedan 2012 finns det kulturaktiviteter för patienter som komplement till vård och
behandling. Det är en del av Hälso- och sjukvården i Region Östergötlands ordinarie arbete inom kultur och hälsa. Aktiviteter sker i mindre grupper och finns på orterna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Denna webbplats