Region Östergötland

Barnkultur Öst

Kulturskapande barn

Just nu pågår ett arbete med att utveckla en digital utbudskatalog för kultur riktat till barn och unga – Barnkultur Öst.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för förskolor och skolor samt kultursamordnare och kulturbokare att hitta ett utbud, synliggöra kulturaktörer i länet, skapa en bättre samordning samt säkerställa kvalitén i det utbud som erbjuds.


Riksteatern Östergötland har uppdraget att utveckla och samordna arbetet med att ta fram utbudskatalogen och gör det i samarbete med regionens kulturkonsulenter och utvecklare.

Kriterier för kulturaktörer för att ansöka om att vara med i utbudskatalogen är:

  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturskapare i enlighet med Region Östergötlands definition eller pedagoger inom konst- och kulturområdena.
  • Kulturaktiviteten är inriktad mot barn och unga från förskola till gymnasium.
  • Kulturaktiviteten ska genomföras i Östergötlands och kunna vara tillgänglig och bokningsbar för alla oavsett vilken kommun aktiviteten äger rum i.
  • Tilltal, angelägenhet och relevans för målgruppen.

Urvalet görs sedan av konsulenter, utvecklare och i vissa fall pedagoger på regional nivå. Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturaktivitet och utifrån kriterier om kvalitet och bred representation och att kulturaktiviteterna täcker in alla åldersgrupper.


Mer information kommer efter hand som arbetet utvecklas.