Region Östergötland

Kultur för barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Region Östergötlands satsningar på regional kultur. Alla barn och unga i Östergötland ska kunna ta del av ett brett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet.

Region Östergötland skapar möjlighet för barn och unga att ta del av professionell kultur genom de institutioner och verksamheter som har uppdrag eller får stöd från regionen. Insatserna för barn och unga inom kulturområdet utgår från FN:s barnkonvention.

Kommunernas förskolor och skolor är den viktigaste arenan där barn och unga kan möta olika kulturformer. Det sker exempelvis genom den statliga satsningen Skapande skola och Skapande förskola, men också genom olika kulturarrangemang i skolan, kultur i lärprocesser, genom eget skapande och andra estetiska ämnen i skolan.  Kommunernas musik- och kulturskolor bedriver en omfattande skapande verksamhet för barn och unga. För de kommunala kulturskolorna finns det statsbidrag att söka som hanteras av Kulturrådet.

Barn och ungas fritidsvanor

Region Östergötland har gjort en kulturvaneundersökning bland barn och unga i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 i gymnasiet. Läs mer här > > >