Region Östergötland

Kultur för äldre

Bilden visar ett äldre par

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen.

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. Region Östergötland strävar efter att äldre ska få tillgång till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet, utifrån önskemål och behov.

De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. Det innebär både konstnärlig professionalitet och lämplighet.

  • Utbudet ska innehålla både upplevelser och skapande
  • Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare
  • Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

De subventionerade programmen riktar sig till personer som är över 65 år och behöver insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg eller liknande i kommunal- eller privat regi.

Ansvar och administration De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar: