Landstinget i Östergötland

Dans

Dansare i naturen

Dans i Öst är en plattform för dans i Östergötland och ska vara en nod för dansen genom att inspirera, stötta och stärka dansen i regionen.

Östergötland ska vara en attraktiv dansregion genom att skapa dansresidens, samproduktionsmöjligheter, turnéslingor av dansföreställningar samt stödja de professionella danskonstnärerna.

Östergötland ska ha en levande dansscen där det finns möjlighet för publiken att möta dans från regionen men även nationellt och internationellt. Arrangörsnätverk i de östgötska kommunerna ska utvecklas för att möjliggöra att offentliga dansföreställningar för vuxna visas kontinuerligt.

Dansutvecklaren som har Region Östergötland som huvudman är den som driver plattformen Dans i Öst och dansutvecklingen i Östergötland.

Uppdraget är att:

  • Stärka produktionsstöd, verksamhetsstöd och bidrag till fria professionella kulturskapare samt utveckla ett regionalt turnéstöd.
  • Utforma regionala modeller, metoder och strukturer för residens, samproduktioner, arrangörsutveckling inom dansområdet och proffsklasser.
  • Samverka med länets kommuner om offentliga dansföreställningar, arrangemang och barns tillgång till dans via skolan.
  • Se över strukturer så att Östergötlands skolor får mer professionell dans i förskola och skola samt erbjuda utbildningar och kunskapsbyggande aktiviteter för lärare och skolledare.
  • Samarbete med kulturinstitutioner, folkhögskolor och andra konstformer.