Landstinget i Östergötland

Scenkonst

Bilden visar en scen

Scenkonstområdet i Östergötland innefattar institutioner och verksamheter inom teater, dans och musik. Området omfattar Scenkonstbolaget, Östgötamusiken såväl som fria professionella utövare och grupper samt ideella aktörer.

Region Östergötland verkar för att utveckla verksamheterna och samverkan mellan dem.

Det regionala utvecklingsarbetet för att stärka och utveckla scenkonsten ytterligare sker genom kunskapsbyggnad, dialog, rådgivning och samarbete med konstområdets institutioner, organisationer, nätverk, Östergötlands kommuner och det ideella kulturlivet.

Genom regionala uppdragsöverenskommelser har Östgötateatern, Östgötamusiken och Norrköpings Symfoniorkester till uppgift att stödja och samverka med andra verksamma scenkonstaktörer, vara verksamma i hela regionen samt vara en utvecklande resurs för sitt konstområde.  Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela Östergötland och har det regionala uppdraget att administrera länets arrangörsbidrag.  

Från 2016 finns ett regionalt uppdrag för dans. Mer om plattformen Dans i Öst finns att läsa på sidan om dans.

2016-2019:

Prioriteringar för de kommande åren inom för scenkonstområdet styrs av den i den regionala kulturplanen. För Region Östergötland innebär det att:

  • Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för scenkonstens aktörer
  • Genomföra insatser som ökar samverkan mellan institutioner och professionella kulturskapare och det ideella kulturlivet i regionen
  • Driva utvecklingsarbete kring professionella musikers villkor i regionen
  • Driva utvecklingsarbete kring musikarrangörers möjligheter i regionen