Landstinget i Östergötland

Regional kulturplan 2020-2023

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Arbetsprocessen innebär intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, konst – och kulturlivets aktörer, ideella föreningar och det civila samhället.

Samverkan är nyckeln till att kulturen ska bli ett ännu viktigare perspektiv i regional utveckling.

Under våren 2019 kommer den regionala kulturplanen 2020-2023 skickas ut på remiss. Efter remissrundan antas därefter kulturplanen av Regionfullmäktige.

Datum för samråd - se inbjudningar och information under "Dokument"

Kommuner:

 • Norrköping 23 oktober 2018
 • Linköping 25 oktober 2018
 • Motala 14 november 2018
 • Vadstena 27 november 2018
 • Boxholm 28 november 2018
 • Mjölby 3 december 2018
 • Ödeshög 30 januari 2019
 • Söderköping 12 februari 2019
 • Kinda 26 februari 2019
 • Ydre 4 mars 2019
 • Åtvidaberg 5 mars 2019
 • Valdemarsvik 7 mars 2019
 • Finspång 14 mars 2019

Kulturaktörer:

 • Open Space 23 november 2018
 • Dialogkväll filmskapare 28 februari 2019
 • Rundabordssamtal scenkonstaktörer 11 dec 2018
 • Nätverket för Östergötlands arkiv 23 januari
 • Nätverket för de regionala konsulenterna 23 januari
 • Dialogmöte med professionella bild-och formkonstnär 24 januari
 • Dialogmöte Folkhögskolor 7 februari
 • Dialogmöte Folkbildningen 14 februari
 • Rundabordssamtal med professionella slöjdare och konsthantverkare 27 februari
 • Dialogmöte Litteratur 6 februari
 • Nätverket för Kulturskolechefer 8 mars

Samråd och dialoger med de olika konst –och kulturområdena är under planering.

Har du synpunkter, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Processledare Jane Nilsson, Enheten för kultur, Region Östergötland jane.nilsson@regionostergotland.se