Landstinget i Östergötland

Regional kulturplan 2020-2023

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Arbetsprocessen innebär intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, konst – och kulturlivets aktörer, ideella föreningar och det civila samhället.

Samverkan är nyckeln till att kulturen ska bli ett ännu viktigare perspektiv i regional utveckling.

Under våren 2019 kommer den regionala kulturplanen 2020-2023 skickas ut på remiss. Efter remissrundan antas därefter kulturplanen av Regionfullmäktige.

Datum för samråd - se inbjudningar och information under "Dokument"

Kommuner:

Norrköping 23 oktober 2018

Linköping 25 oktober 2018

Motala 14 november 2018

Vadstena 27 november 2018

Boxholm 28 november 2018

Mjölby 3 december 2018

Söderköping 12 februari 2019

Ödeshög 30 januari 2019

Finspång 1 mars 2019

Valdemarsvik 7 mars 2019
 

Kulturaktörer:

Open Space 23 november 2018

Dialogkväll filmskapare 29 januari 2019

Rundabordssamtal scenkonstaktörer 11 dec 2018

Samråd och dialoger med de olika konst –och kulturområdena är under planering.

Har du synpunkter, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Processledare Jane Nilsson, Enheten för kultur, Region Östergötland jane.nilsson@regionostergotland.se