Region Östergötland

Folkbildning

Region Östergötland stöttar folkbildningsverksamheten i regionen, bland annat genom att fördela pengar  till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet är den gemensamma arenan för de organisationer som arbetar med folkbildning i Östergötland. Bildningsförbundet har också Region Östergötlands uppdrag att hantera de medel som finns för att stärka folkbildningens roll i samhället.

Det regionala uppdraget för folkbildning finns beskrivet i Kulturplan 2016-2019 > > >.

Kontaktperson

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Enhetschef enheten för kultur

010-103 65 11

e-post