Region Östergötland

Bild och form

En bronsstaty med halsduk och blommor

Konsten och konstskaparna är viktiga resurser för att utveckla regionens attraktivitet. Målet är att Östergötland ska vara en region där konsten får ta stor plats och vara en självklar del i samhället. Förutom bildkonst omfattar området bild och form också konsthantverk, design, slöjd och stadsmiljöfrågor.

Region Östergötland arbetar för regional samverkan inom bild- och formområdet på olika sätt. En del av uppdraget är att stötta institutioner med regionala uppdrag, som exempelvis Hemslöjden i Östergötland, Länskonstkonsulenten, Norrköpings konstmuseum och Östergötlands museum som har det regionala konstuppdraget.

Region Östergötland stöttar även fria kulturutövare, eftersom det är viktigt att de kan bo och verka i Östergötland. Region Östergötland kan stötta med kunskap och ekonomiska medel, skapa samarbeten mellan kommuner och institutioner för att bredda området samt skapa förutsättningar för kommuner och föreningar att stötta fria kulturutövare.

Kulturplanen 2016-2019 > > > innehåller flera utvecklingsinsatser för konstfrämjande verksamhet.

Region Östergötlands konstenhet har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i Region Östergötlands lokaler. Länk till konstenheten på Region Östergötland > > >