Landstinget i Östergötland

Natur och friluftsliv

Östgötaleden
Region Östergötland har det regionala uppdraget att driva utvecklingsarbete om hur natur- och friluftsliv bidrar till en attraktiv region

Arbetet syftar till att ge förutsättningar för att tillsammans med företag, organisationer, föreningar och kommuner arbeta med natur och friluftsliv som en del i utvecklingen av regionen.

Det handlar även om att på olika sätt medverka till att skapa attraktiva miljöer, men också om att informera om besöksvärda områden, medverka till att fler grupper kan ta del av natur och friluftsliv som en del i arbetet med en bättre folkhälsa.

Region Östergötland har samordningsuppdraget för vandringsleden Östgötaleden, som sträcker sig genom länet och är en viktig del i friluftslivets utveckling och arbetet sker i samverkan med länets kommuner och de föreningar som ansvarar för ledens skötsel.
Regionen har även det övergripande ansvaret för Östgötaledens webbplats
Regionutvecklingsnämndens Natur och friluftsråd hanterar frågorna inom området. I detta dokument redovisas mål och insatser för Rådets arbete >>>
Det finns möjlighet att söka projektbidrag för insatser inom natur och friluftsliv.


Region Östergötland stödjer idéburna ungdomsorganisationer som har verksamhet i länet. Kriterier för ansökan om distriktsbidrag hittar du här >>>
Tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund arbetar regionen för att vara en samlande arena för idrottsrörelserna i länet.

 

För att kunna bedöma projektidéer och satsningar inom området hanteras frågorna i Natur och friluftsrådet.

Personerna nedan är de som är med i rådet: 

Johan Henriksson (L)
Lena Käcker Johansson (KD)
Hanna Höglund, natur och friluftsliv, Länsstyrelsen i Östergötland
Agneta Lindqvist, tillgänglighetsfrågor, Handikapporganisationernas samarbetsorgan
Svante Malm, föreningsfrågor, IFK Linköping
Marie Olsén, kulturmiljö, Östergötlands museum
Kristian Kårdal, besöksnäring, Visit Östergötland
Carl G Hamilton, skärgårdsfrågor, Skärgårdskommunerna
Fia Sundin, kommunala natur- och friluftsfrågor, Motala kommun
Kjell Augustsson, idrott och hälsa, Östergötlands Idrottsförbund
Annika Larsson, folkhälsostrateg, Region Östergötland

Kontakt

Bild på Britt-Louise Nilsson

Britt-Louise Nilsson

Strateg, natur- och friluftsliv, kultur för äldre

010-103 65 13

e-post

Med Vättern som följeslagare, välkommen till Kagensviken, Västanvik!

Här kan du njuta av naturen på en enkel vandring på Östgötaleden. Har du rullstol kan det finnas vissa partier där du behöver en hjälpande hand.

Så packa fikakorgen och njut av en dag vid Vätterns strand.

Du åker riksväg 50 norrut från Motala och svänger in vid Västanvik. Sedan åker du Kagensviksvägen fram till vattnet där du kan parkera. Slingan startar direkt där och här finns tillfälle för bad för den som så önskar.