Landstinget i Östergötland

Folkbildning

Region Östergötland stöttar folkbildningsverksamheten i regionen, bland annat genom att fördela pengar  till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet är den gemensamma arenan för de organisationer som arbetar med folkbildning i Östergötland. Bildningsförbundet har också Region Östergötlands uppdrag att hantera de medel som finns för att stärka folkbildningens roll i samhället.

Det regionala uppdraget för folkbildning finns beskrivet i Kulturplan 2016-2020 > > >.

Bild på Britt-Louise Nilsson

Britt-Louise Nilsson

Strateg: Natur- och friluftsliv, Kultur för äldre

010-103 65 13

e-post