Landstinget i Östergötland

Film i Öst

En bild från filmenspelingen "lika barn" Film i Öst är Östergötlands regionala resurscentrum för film. Vi jobbar för att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion. Arbetet har tre huvudområden: produktion - visning - pedagogik.

Filmen är en kulturpolitisk angelägenhet, ett kraftfullt uttrycksmedel, en attraktivitetsfaktor och en viktig kreativ näring. Därför satsar Östergötland genom Film i Öst på samordning och utveckling av filmområdet.

Uppdraget är att bidra till att göra Östergötland till en vital och viktig filmregion, där alla, både professionella och amatörer, ska kunna uppleva och skapa film på privata såväl som offentliga arenor. Region Östergötland är huvudman för uppdraget.

Film i Öst deltar i nätverk för filmen och är bland annat medlemmar i Filmregionerna (tidigare Regionala Resurscentrums samarbetsråd), FOMP med flera, och möjliggör för unga filmare att delta i olika talangutvecklingsprojekt genom interregionala samarbeten, till exempel Spektra och Tempo Meet Up.

Verksamhet

Film i Öst har sedan slutet av 90-talet arbetat för att filmen ska vara en stark och viktig del av det Östgötska kulturlivet. Filmutveckling i stort är målet, men tre områden har extra fokus:

Filmare: Här ligger fokus på unga filmtalanger i Östergötland. Filmare under utveckling. Det finns möjlighet för filmare i Östergötland att söka stöd hos Film i Öst. Hör av dig så berättar vi mer. Visning: Hur ser vi film? Hur kommer vi att se film i framtiden? Hur ska vi utveckla biograferna? Visningsfrågan är rykande aktuell och ett av Film i Östs prioriterade områden. Film- och mediepedagogik: Den rörliga bilden tar allt större plats i samhället. Den digitala kommunikationen är idag en helt naturlig del av vårt vardagliga liv. Hur jobbar vi med detta i skolan? Hur utvecklar vi pedagogiken i skolan så att den går i takt med den digitala tiden?

 

Kontakt

Bild på Mattias Ahlén

Mattias Ahlén

Filmutvecklare

010-103 75 37

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post

Bild på Boel Zetterman

Boel Zetterman

Filmutvecklare

010-103 28 63

e-post

Denna webbplats