Landstinget i Östergötland

#jagmed i Östra Mellansverige

Ung kvinnlig student med mössa#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige.

Projektet är indelat i fem huvudområden och de medverkande organisationerna ansvarar för en inriktning var i projektet, läs mer om inriktningarna på undersidorna på denna webbplats eller klicka dig vidare till organisationernas egna webbplatser:

Projektet får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).