Region Östergötland

#jagmed - Gör det möjligt! 2019

Spridning av arbetssätt och resultat från #jagmed – unga till utbildning och arbete!

Efter ett lyckat genomförande av projektet #jagmed (2015 – 2018) såg Region Östergötland ett behov av att fortsätta sprida lärdomar och metoder från #jagmed. Exempelvis genom att erbjuda kunskap och stöd till berörda verksamheter som inte deltagit i projektet, så att de på egen hand eller med hjälp av processtöd skulle kunna påbörja ett utvecklingsarbete som var i linje med arbetet och resultatet i #jagmed.

Därför genomfördes under år 2019 en förlängd spridningsfas i form av projektet #jagmed – Gör det möjligt! Insatsen byggde på erfarenheter, lärdomar och metoder från #jagmed, andra projekt som har haft liknande mål och målgrupper, exempelvis PlugIn 1.0 och 2.0 och Skolverkets utvecklingsstöd samt grundas i tidigare studier och forskning.

Projektet avslutades vid årsslutet 2019. Här presenteras slutrapporten tillsammans med en sammanställning av enkätutvärderingen av processtödet.

Kontaktuppgifter

Lasse Jonsson
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping
Tfn: 010 – 103 65 25
Mobil: 072 – 539 92 58
lars.i.jonsson@regionostergotland.se

Josefin Brüde Sundin
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping
Tfn: 010 – 103 71 02
Mobil: 070 235 12 40
josefin.brude.sundin@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Lars-Inge Jonsson

Lars-Inge Jonsson

Projektledare - Smart Kompetens för industrin i Östra Mellansverige

010-103 65 25

e-post

Bild på Josefin Brüde Sundin

Josefin Brüde Sundin

Forskningsstrateg

010-103 71 02

e-post