Region Östergötland

#jagmed - Gör det möjligt! 2019

Nu sprider vi arbetssätt och resultat från #jagmed!

#jagmed - Gör det möjligt! för fler unga att klara sina studier genom ett fortsatt spridningsarbete i Östra Mellansverige av kunskaper och erfarenheter från projekten #jagmed, PlugIn 1.0 och PlugIn 2.0.

Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala har var för sig och utifrån sina regionala förutsättningar beslutat att fortsätta sprida kunnande och goda exempel om hur skolor kan arbeta för att fler elever ska lyckas med sina studier. Insatserna bygger på vetenskaplig grund och de erfarenheter och kunnande som växte fram under #jagmed 2015-2018.

Under 2019 lever även en del av de nätverk och mötesplatser som byggdes upp under projekttiden kvar, i form av KAA-nätverket, inkluderande arbetssätt och Mötesplats fullföljda studier.

Kontakt

Bild på Lars-Inge Jonsson

Lars-Inge Jonsson

Strateg/ processtöd

010-103 65 25

e-post

Bild på Josefin Brüde Sundin

Josefin Brüde Sundin

Strateg/ vetenskapligt stöd

010-103 71 02

e-post