Region Östergötland

#jagmed - Gör det möjligt! 2019

Spridning av arbetssätt och resultat från #jagmed – unga till utbildning och arbete!

Efter ett lyckat genomförande av projektet #jagmed (2015 – 2018) såg Region Östergötland ett behov av att fortsätta sprida lärdomar och metoder från #jagmed. Exempelvis genom att erbjuda kunskap och stöd till berörda verksamheter som inte deltagit i projektet, så att de på egen hand eller med hjälp av processtöd skulle kunna påbörja ett utvecklingsarbete som var i linje med arbetet och resultatet i #jagmed.

Därför genomfördes under år 2019 en förlängd spridningsfas i form av projektet #jagmed – Gör det möjligt! Insatsen byggde på erfarenheter, lärdomar och metoder från #jagmed, andra projekt som har haft liknande mål och målgrupper, exempelvis PlugIn 1.0 och 2.0 och Skolverkets utvecklingsstöd samt grundas i tidigare studier och forskning.

Projektet avslutades vid årsslutet 2019. Här presenteras slutrapporten tillsammans med en sammanställning av enkätutvärderingen av processtödet.

Kontakt

Bild på Josefin Brüde Sundin

Josefin Brüde Sundin

Forskningsstrateg

010-103 71 02

e-post