Landstinget i Östergötland

Saknätverk, #jagmed

Maskros växande upp ur asfaltenInom #jagmed finns lärande nätverk, så kallade saknätverk,

där det ingår lokala projekt som arbetar med likartade utvecklingsområden. Saknätverken samordnas av länens projektorganisation under ledning av länsprojektledaren. De finansieras med respektive läns budget. Respektive deltagare i saknätverket står för kostnaderna för sitt eget deltagande.

Syftet med nätverken är att de ska bidra till att de lokala projekten når de resultat och effekter som #jagmed ska leda till. Det ska ske genom att lärandet förstärks inom de områden som #jagmed berör.

De fem saknätverken är:
 -Elevstöd/individuellt stöd
- Kommunernas aktivitetsansvar
 -SYV/Övergångar
 -Inkludering – flerspråkiga och nyanlända
 -Risk för avhopp/elevfrånvaro