Region Östergötland

REACH

 
REACH är ett projekt som ska stärka unga kvinnor och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning alternativt komma in på arbetsmarknaden.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Östergötland är samordnande projektägare. Projektet drivs utifrån sex delprojekt: Motala kommun, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun samt Ödeshögs kommun.

Delprojektens metoder och arbetssätt ska bidra till individuella, organisatoriska och strukturella förutsättningar som underlättar för unga kvinnor och män att utbilda sig och möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Projektets primära målgrupp är utrikes födda kvinnor och män i ålder 15 – 24 år.

Projektet pågår under tre år: Enligt Socialfondsprogrammet och ESF-förordningen ska de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering integreras i samtliga projekt och genomsyra alla insatser som görs med Socialfondens medel. Projekt REACH ska bidra till att öka kunskap om och förmåga att tillämpa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt hos projektpersonal, deltagande individer och organisationer.

Projektnamn: REACH
Projektperiod: november 2018 – oktober 2021
Projektledare: Hanna Gustafsson, tillförordnad huvudprojektledare, 010-103 71 20 hanna.gustafsson@regionostergotland.se

Bildlänk till ESF rådets webbplats