Region Östergötland

Projekt

Bilden visar en man framför en vägg med en massa klotter i form av olika ideér och projekt

Region Östergötland är mycket aktiva på den internationella arenan för att skapa möjligheter för kunskapsutbyte med andra regioner.

Region Östergötland har betydande erfarenhet av projektledning, både transnationellt, interregionalt och gränsöverskridande. Attraktiva partners är regioner av ungefär lika storlek samt regioner som står inför liknande utmaningar som Östergötland. Både Brysselkontoret och enheten i Östergötland stödjer regionen med att hitta information om kommande ansökningsomgångar, hitta relevanta projektpartners och förverkliga projektidéer.