Landstinget i Östergötland Bilden visar ett landskap

Internationellt på lokal nivå

Kommunerna driver genom sina internationella samordnare en hel del internationellt arbete.

Vänortsarbetet skapar förståelse mellan kommuner och dess medborgare samt erbjuder utbyten av olika slag till exempel inom demokrati. Ofta knyts det internationella arbetet till lokala nätverk där exempelvis organisationer eller företag inom kommunen arbetar tillsammans. Läs mer om vilka som är kommunernas vänorter

 

Kontakt

Bild på David Erlandsson

David Erlandsson

Internationell strateg

010-103 10 75

+46 705 71 89 46

e-post