Landstinget i Östergötland Bilden visar ett landskap

Internationellt på lokal nivå

Kommunerna driver genom sina internationella samordnare en hel del internationellt arbete.

Vänortsarbetet skapar förståelse mellan kommuner och dess medborgare samt erbjuder utbyten av olika slag till exempel inom demokrati. Ofta knyts det internationella arbetet till lokala nätverk där exempelvis organisationer eller företag inom kommunen arbetar tillsammans. Läs mer om vilka som är kommunernas vänorter

 

Kontakt

Bild på Sofia Prans

Sofia Prans

Strateg

010-103 65 46

+46 725 07 63 54

e-post