Region Östergötland

Transport och logistik

För att skapa en bra miljö för invånarna att leva i, ett hållbart samhälle och förutsättningar för ett starkt näringsliv arbetar Region Östergötland med att utforma exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik, boendemiljöer och möjligheter till rekreation på rätt sätt. EU-kontoret bevakar därför områdena för exempelvis forskning och innovation, infrastruktur, den digitala agendan, energi, miljö och hälsa.

 • Nya regler för däckmärkning i EU

  En politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet om att förbättra reglerna för däckmärkning har slutits. Reglerna ska göra däckmärkningarna mer synliga och således hjälpa konsumenter att göra mer medvetna val.

  27 november 2019


 • Regionalt tillväxtarbete efter 2020

  Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

  16 oktober 2019


 • Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

  Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

  16 oktober 2019


 • EU skärper reglerna för trafiksäkerhet och vägförvaltning

  Antalet döds- och olycksfall i trafiken ska minska betydligt i EU. Det är målet som ministerrådet antagit genom att revidera direktivet för säkrare vägar.

  9 oktober 2019