Region Östergötland

Transport och logistik

För att skapa en bra miljö för invånarna att leva i, ett hållbart samhälle och förutsättningar för ett starkt näringsliv arbetar Region Östergötland med att utforma exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik, boendemiljöer och möjligheter till rekreation på rätt sätt. EU-kontoret bevakar därför områdena för exempelvis forskning och innovation, infrastruktur, den digitala agendan, energi, miljö och hälsa.