Region Östergötland

Miljö, energi och klimat

Här publiceras nyheter kopplade till miljö, energi och klimat. Det innefattar både ny lagstiftning kring exempelvis vatten, energi och plastfrågor, men också projektmöjligheter och påverkansmöjligheter gällande cirkulär ekonomi och klimatarbete.

 • Innovation Week 2019

  Nästa vecka går den årligt återkommande innovationsveckan av stapeln. Innovation Week är en vecka fylld av inspiration, innovation och möten. Ta del av en mängd aktiviteter med tema innovation och entreprenörskap runt om i hela Östergötland mellan den 4 och 10 november.

  30 oktober 2019


 • Regionalt tillväxtarbete efter 2020

  Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

  16 oktober 2019


 • Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

  Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

  16 oktober 2019


 • Rådet antar slutsatser om den cirkulära ekonomin

  EU-ländernas miljöministrar har beslutat om en strategisk plan inför klimatmötet COP25 och stöder enhälligt ytterligare ambitiösa insatser för omställningen till en cirkulär ekonomi.

  9 oktober 2019


 • Regeringen justerar målet för den regionala tillväxtpolitiken

  I höstens budgetproposition justerades målet för den regionala tillväxtpolitiken till att tydligare innefatta ett hållbarhetsperspektiv.

  2 oktober 2019


 • EU-parlamentet uppmanar patentfri tillgång till biologiskt växtmaterial

  Nya typer av frukt och grönsaker som skapats genom konventionella uppfödningsprocesser som t.ex. korsbefruktning bör inte vara patenteringsbara. Detta är nu EU-parlamentets officiella ståndpunkt efter att en icke-bindande resolution röstats igenom i parlamentet den 19 september.

  25 september 2019


 • EU:s nya klimatkommissionär vill att prylar ska hålla längre

  Den tillträdande kommissionären med särskilt ansvar för klimatfrågan, Frans Timmermans, ser det som ett stort miljöproblem att elektriska prylar får allt kortare livslängd.

  18 september 2019


 • 100 miljoner Euro mer till Horisont 2020 och Erasmus+

  Under onsdagen godkände EU-parlamentet kommissionens förslag om att fördela ytterligare 100 miljoner euro till programmen Erasmus+ och Horisont 2020.

  18 september 2019