Region Östergötland

Miljö, energi och klimat

Här publiceras nyheter kopplade till miljö, energi och klimat. Det innefattar både ny lagstiftning kring exempelvis vatten, energi och plastfrågor, men också projektmöjligheter och påverkansmöjligheter gällande cirkulär ekonomi och klimatarbete.

 • Webbinarium om REDII

  Den 21 oktober anordnar de europeiska bioenergiföretagens branschförening, ”Bioenergy Europe”, ett webbinarium för att diskutera Förnybartdirektivet (RED). Webbinariet kommer att hållas digitalt mellan klockan 14.00–16.00. Intresserade ombeds anmäla sin medverkan.

  13 oktober 2021


 • Avslag vid omröstning för att stoppa taxonomin

  I slutet av september röstade två utskott i Europaparlamentet ned ett förslag om att stoppa taxonomin. Förslaget presenterades av bland annat de två svenska parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C). Förslaget avslogs med stark majoritet och taxonomins resa fortsätter.

  6 oktober 2021


 • Webbinarium: Biodrivmedel och vägen till fossilfrihet

  Den 29 september anordnar 2030-sekretariatet ett webbinarium med fokus på biodrivmedel. Passa på att anmäla dig för att diskutera frågan hur biodrivmedel tillsammans med elektrifiering gör transportsektorns klimatmål möjligt.

  22 september 2021


 • Klimatprogrammet Life har öppnat sin första utlysning!

  Nu är utlysningen för EU:s klimatprogram LIFE öppen. Fram till den 12 januari kan intressenter ansöka om finansiering för projekt inom följande delprogram: Natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begräsning och anpassning till klimatförändringarna samt övergången till rena energisystem.

  15 september 2021


 • Öppet samråd om revideringen av CLP-förordningen

  Fram till den 15 november är ett offentligt samråd öppet gällande revideringen av CLP-förordningen, en förordning gällande EU:s regler av faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Delta i samrådet för att framföra dina synpunkter och åsikter!

  15 september 2021


 • EU:s nya skogsstrategi

  EU har presenterat sin nya skogsstrategi för 2030. Att skydda och bevara Europas skogar beskrivs vara en viktig del i kampen mot klimatförändringarna, något som den nya strategin fokuserar på med dess riktlinjer för skogsbruk inom Europa.

  1 september 2021


 • Historiskt klimatpaket mot ett klimatneutralt Europa till år 2050

  Under sommaren presenterade EU-kommissionen det historiska klimatpaketet ”Fit-for-55”. Målsättningen med paketet är att minska utsläppen med minst 55 procent fram till år 2030. Detta beskrivs vara avgörande för att förverkliga den europeiska gröna given med ambitionen att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast år 2050.

  1 september 2021


 • EU-kommissionen föreslår burförbud

  EU-kommissionen har lagt fram lagförslag om striktare djurskyddsregler och föreslår förbud av burhållning av djur för livsmedelsproduktion.

  6 juli 2021


 • Webbinarium: EU:s livsmedelssektor efter pandemin

  Den 23-24 september arrangerar POLITICO sin femte upplaga av Food and Farming Summit som diskuterar hur EU ska bygga en mer hållbar livsmedelsmodell efter pandemin.

  6 juli 2021


 • Preliminär överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

  I fredags enades EU-parlamentet och rådet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som är en kompromiss som ska balansera och förena EU-kommissionens gröna ambitioner i linje med den gröna given samt jordbrukarnas och medlemsländernas intressen.

  30 juni 2021