Region Östergötland

Miljö, energi och klimat

Här publiceras nyheter kopplade till miljö, energi och klimat. Det innefattar både ny lagstiftning kring exempelvis vatten, energi och plastfrågor, men också projektmöjligheter och påverkansmöjligheter gällande cirkulär ekonomi och klimatarbete.