Region Östergötland

Kultur

För att Östergötland ska vara ett attraktivt län att bo och arbeta i anser Region Östergötland att det är viktigt att även satsa på invånarnas fritid. Region Östergötland arbetar därför aktivt inom kultur och kreativitet. EU-kontoret bevakar området och publicerar nyheter, partnersök och EU-finansiering inom kultur, kreativitet och friluftsliv.