Region Östergötland

Kommande konferenser

Konferenser, seminarium och möten är en stor del av det som händer på EU-nivå och flertalet evenemang anordnas varje dag i Bryssel och på andra platser i Europa. För att underlätta för våra besökare och nyhetsbrevsprenumeranter samlar vi på EU-kontoret här alla större evenemang på ett och samma ställe.

Om något evenemang som är förlagt till Bryssel är av intresse men du själv inte kan delta, hör av dig till EU-kontoret så ser vi om vi har möjlighet att närvara.

  • Event: Stad och land självförsörjande tillsammans

    Engagerade människor i Freiburg i Tyskland investerar långsiktigt i lokal livsmedelsförsörjning och en levande hembygd – ett upplägg att inspireras av? Region Östergötlands EU-kontor bjuder in er till en inspirerande kväll med Initiativtagaren - och trädgårdsmästaren - Christian Hiß.

    21 augusti 2019