Region Östergötland

Hälsa och vård

Den största delen av Region Östergötlands uppdrag är inom hälsa och vård där man arbetar för en bra vård och en bättre hälsa. Trots att EU inte har kompetens att lagstifta på området så är frågan relevant på EU-nivå då det presenteras rekommendationer, lagstiftas på närliggande områden som i förlängningen påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, erbjuds möjligheter till utbyte av erfarenheter samt eftersom det finns möjligheter till projektfinansiering. Därför bevakar EU-kontoret detta område.

 • Lanseringsevenemang för UNICEFS rapport om barn och ungas psykiska hälsa

  Barns och ungas psykiska hälsa samt kopplingen till covid-19-pandemin är ämnen som kommer att diskuteras vid UNICEFS lanseringsevenemang av den europeiska rapporten från State of the World’s Children. För att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa uppmanar UNICEF att vi behöver adressera stigmat, skapa förståelse och lyssna på erfarenheter.

  13 oktober 2021


 • TEHDAS bjuder in till konferens om europeiskt hälsodataområde

  Den 27 oktober klockan 14.00–17.00 bjuder TEHDAS in till en konferens för intressenter. Anmäl dig till evenemanget för att diskutera ett europeiskt hälsodataområde.

  6 oktober 2021


 • EU-kommissionen inleder offentligt samråd för översyn av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning

  Fram till den 21 december är ett offentligt samråd öppet inför översynen av EU:s allmänna lagstiftning för humanläkemedel. Syftet är att skapa ett framtidssäkert och motståndskraftigt regelverk för läkemedelsbranschen. Delta på samrådet för att göra din röst hörd!

  6 oktober 2021


 • HealthyLifestyle4All – EU-kommissionen lanserar en kampanj för hälsosam livsstil

  EU-kommissionen har lanserat en tvåårig kampanj för att främja en hälsosam livsstil för alla européer. Deltagande organisationer i kampanjen kommer att genomföra en rad åtgärder för att uppmana de europeiska medborgarna att bli mer aktiva och att tänka på sin hälsa.

  6 oktober 2021


 • Sverige undertecknar gemensam upphandling av monoklonala antikroppar

  EU-kommissionen har tecknat ett gemensamt upphandlingsavtal undertecknat av 18 medlemsländer med läkemedelsföretaget Eli Lilly om leverans av monoklonala antikroppar för behandling av covidpatienter. Bland de 18 medlemsländerna som undertecknat avtalet för inköp av 220 000 doser ingår Sverige.

  29 september 2021


 • HOPE: Utbytesprogram för sjukvårdspersonal

  Fram till den 31 oktober finns möjligheten att skicka in anmälan till HOPE, European Hospital and Healthcare Federation, för att ansöka om fyra veckors ”praktiktjänstgöring” i ett annat europeiskt medlemsland. Årets tema är ”Using Evidence in Healthcare Management”.

  22 september 2021


 • Webbinarium om nytt kluster av projekt för hälso- och sjukvårdspersonal

  EU:s plattform för hälso-sjukvård välkomnar till ett webbinarium gällande ett nytt kluster av projekt. Webbinariet kommer att hållas digitalt den 20 september.

  15 september 2021


 • Kunskapscentrum mot cancer

  Nu lanserar EU-kommissionen kunskapscentrum för cancer som är det första flaggskeppsinitiativet inom ramen för Europas plan mot cancer, för att konsolidera, spåra och ge tillgång till cancerdata, som ett stöd för att stödja forskning och förbättra behandlingar.

  6 juli 2021


 • EU-kommissionen antar arbetsprogram för EU4Health

  Under fredagen förra veckan antogs det första arbetsprogrammet till ett värde av 312 miljoner euro som har till syfte att främja motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem samt insatser för att stödja unionens beredskap mot hälsokriser.

  23 juni 2021


 • EU-kommissionen välkomnar avtal om HTA-förordningen

  I veckan nådde EU-parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om förordningen om Health Technology Assessment (HTA), vilket välkomnades av EU-kommissionen och har till syfte att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

  23 juni 2021