Region Östergötland

Hälsa och vård

Den största delen av Region Östergötlands uppdrag är inom hälsa och vård där man arbetar för en bra vård och en bättre hälsa. Trots att EU inte har kompetens att lagstifta på området så är frågan relevant på EU-nivå då det presenteras rekommendationer, lagstiftas på närliggande områden som i förlängningen påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, erbjuds möjligheter till utbyte av erfarenheter samt eftersom det finns möjligheter till projektfinansiering. Därför bevakar EU-kontoret detta område.