Region Östergötland

Hälsa och vård

Den största delen av Region Östergötlands uppdrag är inom hälsa och vård där man arbetar för en bra vård och en bättre hälsa. Trots att EU inte har kompetens att lagstifta på området så är frågan relevant på EU-nivå då det presenteras rekommendationer, lagstiftas på närliggande områden som i förlängningen påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, erbjuds möjligheter till utbyte av erfarenheter samt eftersom det finns möjligheter till projektfinansiering. Därför bevakar EU-kontoret detta område.

 • EU-kommissionen antar arbetsprogram för EU4Health

  Under fredagen förra veckan antogs det första arbetsprogrammet till ett värde av 312 miljoner euro som har till syfte att främja motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem samt insatser för att stödja unionens beredskap mot hälsokriser.

  23 juni 2021


 • EU-kommissionen välkomnar avtal om HTA-förordningen

  I veckan nådde EU-parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om förordningen om Health Technology Assessment (HTA), vilket välkomnades av EU-kommissionen och har till syfte att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

  23 juni 2021


 • Öppet samråd om det europeiska hälsodataområdet

  Till och med den 26 juli 2021 håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande utformningen av det europeiska hälsodataområdet.

  12 maj 2021


 • EU-kommissionen föreslår strategi för Covid-19-behandlingar

  Som en del av den europeiska hälsounionen föreslår EU-kommissionen en strategi för att skydda människor från Covid-19. Strategins fokus ligger i samordning och gemensamma åtgärder, från forskning, utveckling, tillverkning, godkännande och distribution av läkemedlen ända fram till slutanvändarna.

  12 maj 2021


 • Rådet har godkänt slutsatser om Team Europe-paketet

  Under förra veckan bekräftade rådet Team Europes överenskommelse för den globala kampen mot pandemin med bidrag upp till 40,5 miljarder euro i januari 2021.

  28 april 2021


 • EU-kommissionen inleder samråd om HERA

  I slutet av mars inledde EU-kommissionen ett samråd gällande den Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) som har till syfte att ansvara för beredskap, utrustning och vaccin i hälsonödlägen.

  7 april 2021


 • Nu träder EU för hälsa i kraft

  EU-kommissionen välkomnar nu det nya hälsoprogrammet EU för hälsa. Programmet kommer att vara extra viktigt för Europas återhämtning efter Covid-19 genom att främja EU:s beredskap, göra befolkningen hälsosammare samt stödja kampen mot framtida hälsokriser.

  31 mars 2021


 • Ursula von der Leyens tal om EU:s vaccinationsstrategi

  EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade i europaparlamentet om brister och styrkor med EU:s vaccinationsstrategi.

  17 februari 2021


 • Ny EU-plan mot cancer

  Nu har EU-kommissionen presenterat en cancerplan som består av fyra centrala åtgärdsområden samt tio flaggskeppsinitiativ med flera ytterligare aktiviteter. Planen utgör en viktig del i EU-kommissionens arbete för att skapa en europeisk hälsounion och spänner över en rad olika politikområden.

  10 februari 2021


 • EU-kommissionen lanserar grönbok om åldrande

  EU-kommissionen uppmanar till diskussion gällande den allt äldre befolkningen i EU genom att lansera en grönbok som berör utmaningar och möjligheter med den åldrande befolkningen.

  3 februari 2021