Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

  • Ny rapport: EU-stöd till regionala innovationsinvesteringar efter 2020

    Region Östergötlands EU-kontor har tillsammans med ett tiotal andra brysselkontor tagit fram en rapport som sammanställer några av de viktigaste förslagen till förändringar i EU:s stöd till regionalt innovationsarbete i nästa budgetperiod. Ett av huvudbudskapen är att smart specialisering och interregionala samarbeten tycks få ökat stöd.

    6 mars 2019