Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

 • Ny nationell strategi för deltagande i Horisont Europa

  Den svenska regeringen har presenterat en ny nationell strategi för att stärka det svenska deltagandet i ramprogrammet Horisont Europa. I förarbetet av strategin intervjuades Madeleine Koskull, kontorsansvarig på Region Östergötlands EU-kontor.

  13 oktober 2021


 • Kommissionens fem nya Missions: För att tackla vår tids största utmaningar

  EU-kommissionen har presenterat fem uppdrag, eller så kallade ”Missions” inom ramprogrammet Horisont Europa. Med dessa fem tematiska uppdrag, i vilka tydligt uppsatta mål slås fast, är förhoppningen att vi bättre ska kunna tackla våra största samhällsutmaningar.

  13 oktober 2021


 • Öppet samråd om horisontella avtal

  Fram till den 5 oktober finns möjligheten att delta på ett öppet samråd gällande horisontella avtal mellan företag. Med initiativet vill kommissionen se över reglerna som undantar vissa Forsknings och Innovations- samt specialiseringsavtal från EU:s konkurrenslagstiftning. Relevanta intressenter efterfrågas att svara på samrådet!

  29 september 2021


 • Europeisk pakt för forskning och innovation

  Under juli 2021 antog EU-kommissionen ett förslag gällande en Europeisk pakt för forskning och innovation. Pakten förväntas kunna stödja verkställandet av Europeiska forskningsområdet (ERA).

  8 september 2021


 • EU-kommissionen antar arbetsprogram för Horisont Europa

  Igår antog EU-kommissionen det första arbetsprogrammet 2021-2022 för Horisont Europa som kommer att tilldelas 14,7 miljarder euro i finansiering.

  16 juni 2021


 • Elva nya partnerskap för klimatneutralitet

  EU-kommissionen lanserar elva nya samprogrammerade europeiska partnerskap för att öka innovationssatsningar i linje med EU:s gröna giv.

  16 juni 2021


 • Ny Vinnova rapport förslår strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

  Nu har Vinnova sammanställt en rapport som sätter ramen för svenska aktörer inom forskning och innovationssystemet. I rapporten presenteras 5 övergripande ambitioner som följs av en rad strategiska mål som konkretiserar hur de fem ambitionerna ska förverkligas.

  9 december 2020