Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

  • Ny EU-rapport identifierar positiva framtidsutsikter i pandemins fotspår

    Europaparlamentet har tagit fram rapporten ”Ten opportunities for Europe post-coronavirus” vilken identifierar 10 möjliga scenarier där COVID-19 kan få positiva effekter på politiken.

    16 september 2020


  • European Research & Innovation days 22-24 september 2020

    Den 22-24 september är det återigen dags för de europeiska forskning- och innovationsdagarna R&I-days. Evenemanget är ett årligen återkommande evenemang där politiska beslutsfattare, forskare, entreprenörer och medborgare samlas för att diskutera och forma framtidens forskning och innovation i och utanför Europa. I år äger evenemanget rum digitalt.

    9 september 2020