Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

 • Agri-Food och antibiotika på agendan under Smart Specialiserings-konferens

  Under 3-4 december deltog EU-kontoret på konferensen ’Digitalisering och nya teknologier inom Agri-food’.

  4 december 2019


 • Regionalt tillväxtarbete efter 2020

  Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

  16 oktober 2019


 • Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

  Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

  16 oktober 2019