Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

 • Innovation Week 2019

  Nästa vecka går den årligt återkommande innovationsveckan av stapeln. Innovation Week är en vecka fylld av inspiration, innovation och möten. Ta del av en mängd aktiviteter med tema innovation och entreprenörskap runt om i hela Östergötland mellan den 4 och 10 november.

  30 oktober 2019


 • Regionalt tillväxtarbete efter 2020

  Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

  16 oktober 2019


 • Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

  Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

  16 oktober 2019


 • Research & Innovation Days 2019

  Under veckan har den första upplagan av Research & Innovation Days ägt rum i Bryssel. EU-kommissionen står som värd och det är planerat att bli ett årligen återkommande evenemang.

  25 september 2019


 • Samråd öppnat för Digitala Europa-programmet 2021-2027

  Samrådet syftar till att samla intressenters syn på viktiga områden och prioriteringar i Digitala Europa-programmets första två år (2021-2022). Samrådet är öppet till den 25 oktober i år.

  18 september 2019


 • 100 miljoner Euro mer till Horisont 2020 och Erasmus+

  Under onsdagen godkände EU-parlamentet kommissionens förslag om att fördela ytterligare 100 miljoner euro till programmen Erasmus+ och Horisont 2020.

  18 september 2019