Region Östergötland

EU:s långsiktiga utveckling

I detta bevakningsområde publicerar vi nyheter om unionens långsiktiga utveckling. Det kan till exempel handla om Storbritanniens utträde ur unionen, långtidsbudgeten och debatt om olika vägar framåt för EU:s utveckling.

 • Förhandlingarna om långtidsbudgeten fortsätter under nytt ordförandeskap i ministerrådet

  Under torsdagen träffas återigen samtliga EU-länders stats- och regeringschefer i Bryssel för att fortsätta förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Inför toppmötet har Europeiska rådets nye ordförande, Charles Michel, efter bilaterala möten med samtliga medlemsländers stats- och regeringschefer, lagt fram ett nytt kompromissförslag för förhandling.

  19 februari 2020


 • Samråd: Färdplan för ’’från jord till bord’’-strategin

  EU-kommissionen bjuder in berörda sektorer, företag, myndigheter och medborgare att ge sina synpunkter på den nyligen publicerade ’’från jord till bord’’-färdplanen. Samrådet är öppet under 4 veckor och stänger 16 mars 2020.

  19 februari 2020


 • Region Östergötlands EU-årsöversikt är här!

  Vi har under hösten arbetat fram Region Östergötlands EU-årsöversikt för 2020. I den kan man bland annat läsa om våra prioriterade påverkansfrågor för året, EU:s långsiktiga utveckling, vad som är aktuellt inom EU och mycket mer.

  12 februari 2020


 • EU-kommissionen presenterar arbetsprogram för 2020

  I arbetsprogrammet beskrivs det arbete som den nya kommissionen planerar att genomföra under 2020. Detta arbete kommer att vara tongivande för kommissionens hela mandatperiod som sträcker sig fram till 2024.

  5 februari 2020


 • Kroatien nytt ordförandeland i EU:s ministerråd

  Kroatiens ordförandeskap i EU:s ministerråd inleddes den 1 januari. Under de kommande 6 månaderna kommer Kroatien att leda rådet med mottot ”Ett starkt Europa i en utmanande värld”.

  22 januari 2020