Region Östergötland

EU:s långsiktiga utveckling

I detta bevakningsområde publicerar vi nyheter om unionens långsiktiga utveckling. Det kan till exempel handla om Storbritanniens utträde ur unionen, långtidsbudgeten och debatt om olika vägar framåt för EU:s utveckling.