Region Östergötland

EU:s långsiktiga utveckling

I detta bevakningsområde publicerar vi nyheter om unionens långsiktiga utveckling. Det kan till exempel handla om Storbritanniens utträde ur unionen, långtidsbudgeten och debatt om olika vägar framåt för EU:s utveckling.

 • Larmet till följd av covid-19: Offentliga tjänster drabbas av ett underskott 180 miljarder euro

  Europeiska regionkommittén larmar för att offentliga tjänster kommer att drabbas av ett underskott på 180 miljarder euro. Detta är en av de presenterade slutsatser som kunnat dras utifrån EU:s årliga regionala och lokala barometer.

  20 oktober 2021


 • Aktuella EU-frågor för svenska kommuner och regioner – SKR har publicerat en ny rapport

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat den årliga rapporten På gång inom EU. Läs rapporten kostnadsfritt för att lära dig mer om aktuella frågor inom EU som påverkar svenska kommuner och regioner.

  20 oktober 2021


 • EU-kommissionen presenterar arbetsprogrammet för 2022

  Under tisdagen presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram med planerade åtgärder inför det kommande året. Det innehåller 42 nya initiativ som bygger på sex övergripande ambitioner och har ambitionen att verka för en bättre framtid för alla Europas medborgare.

  20 oktober 2021


 • Europabarometerns ungdomsundersökning – ungdomars politiska beteende och åsikter

  Ungdomars mest prioriterade politiska frågor, hur de anser sig ha påverkan på beslutsfattande och hur ungdomar ger uttryck för sitt politiska engagemang – det är exempel på frågor som Europabarometerns ungdomsundersökning 2021 valt att undersöka. Resultatet för de svenska ungdomarna är speciellt intressant för Region Östergötland eftersom det ger en insikt i Sveriges ungdomars politiska åsikter oc

  13 oktober 2021


 • EU-kommissionens färdväg för det digitala decenniet

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag på en färdväg för det digitala decenniet. Med färdplanen vill EU-kommissionen konkretisera ambitionerna för att digitalisera samhället och ekonomin fram till 2030. Detta ska bland annat ske genom en mekanism för årligt samarbete med medlemsländerna som stödjer de digitala målen som presenterades i den digitala kompassen tidigare i år.

  6 oktober 2021


 • Det tyska valet: hur det kan komma att påverka EU

  Den 26 september hölls det tyska förbundsdagsvalet och Angela Merkels tid som landets förbundskansler är snart över. Med det preliminära valresultatet har Socialdemokraterna SPD utropats som det största partiet med en valvinst på 1,6 procentenheter. Nu väntas förhandlingar för den kommande koalitionen och det kan komma att dröja innan den nya regeringen är klar. Men hur kan valresultatet från EU:s

  29 september 2021


 • EU:s strategiska framsynsrapport

  I den andra årliga strategiska framsynsrapporten ”EU:s kapacitet och handlingsfrihet” presenterade EU-kommissionen ett framåtblickande och multidisciplinärt perspektiv på EU:s öppna strategiska autonomi. I rapporten beskriver EU-kommissionen fyra globala tendenser som påverkar EU:s kapacitet och handlingsfrihet. Rapporten fastställer även tio åtgärdsområden där EU kan ta vara på möjligheten att ut

  22 september 2021


 • State of the Union

  Den 15 september i en av Strasbourgs plenisalar höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga State of the Union-talet. Under talet stakade von Der Leyen ut kursen för det kommande året vilket bland annat innehöll nya initiativ inom hälso-sjukvården, den sociala pelaren, satsningar på unga och en ny rättsakt om halvledarchip.

  22 september 2021


 • Svenskarnas mest prioriterade frågor för Europaparlamentet

  I och med Ursula von der Leyens State of the union-tal har Europaparlamentet genomfört en undersökning gällande vilka frågor som medborgarna högst prioriterar. För svensk del visar undersökningen att kampen mot terrorism och organiserad brottslighet är den mest prioriterade frågan för Europaparlamentet 2021.

  15 september 2021


 • Årets State of the Union-tal

  Den 15 september klockan 09:00 kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att hålla det årliga State of the Union-talet.

  8 september 2021