Region Östergötland

Arbetsmarknad

Jobb och tillväxt ligger högst upp på EU:s agenda och dessa områden är även viktiga för Östergötland. För att regionen ska utvecklas och fortsätta vara en attraktiv region så krävs det att företagen i Östergötland har tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital. EU-kontoret bevakar därför näringslivsfrågor utbildning, integration och den sociala ekonomin. Vi publicerar även information från EU inom turism på denna sida.