Region Östergötland

Arbetsmarknad

Jobb och tillväxt ligger högst upp på EU:s agenda och dessa områden är även viktiga för Östergötland. För att regionen ska utvecklas och fortsätta vara en attraktiv region så krävs det att företagen i Östergötland har tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital. EU-kontoret bevakar därför näringslivsfrågor utbildning, integration och den sociala ekonomin. Vi publicerar även information från EU inom turism på denna sida.

 • Ny plattform för att bekämpa hemlöshet

  Måndagens högnivåkonferens i Lissabon resulterade i lanserandet av plattformen för åtgärder mot hemlöshet som utgör en del av den europeiska sociala pelaren.

  23 juni 2021


 • EU-kommissionen föreslår strategi för att värna barns rättigheter

  För två veckor sedan antog EU-kommissionen en strategi för barns rättigheter samt en barngaranti för att skydda och stödja alla barn oavsett deras bakgrund, ursprung, sociala status eller uppehållsstatus.

  7 april 2021


 • EU-kommissionen presenterar arbetsprogrammet för Erasmus+

  Nu har EU-kommissionen antagit det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ 2021-2027 och offentliggjort tidplanen för de kommande utlysningarna. Erasmus+ har en totalbudget på 28 miljarder euro och arbetsprogrammet 2021 kommer att fokusera på hållbar internationalisering, inkludering och digitalisering inom utbildningsystemen.

  7 april 2021