Landstinget i Östergötland

Bevakningsinformation

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, kultur och natur, samhällsplanering samt regional utveckling.

Inom dessa områden bevakar kontoret de frågor som prioriteras i regionen. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt att rapportera från olika konferenser.

 • Forskningscentret RISE på Cypern erbjuder 20 lediga tjänster

  Forskningscentret för interaktiv media, smarta system och nya tekniker (RISE) är ett nystartat forskningscenter I Nicosia på Cypern. Centrumet har fått stöd av Horisont 2020 för att bidra till Cyperns smarta specialiseringsstrategi och för att skapa excellent forskning inom media och nyskapande teknik. Nu finns det 20 forskartjänster att söka på RISE.

  20 mars 2018


 • Partnersök – Snabbspårs-innovation för återvinning av förpackningar

  Partners söks inom EU:s innovationsråd för pilotprojekt gällande snabbspårs-innovation. Initiativtagare är institutionen Fomento från den spanska regionen Murcia och projektet (BIOHOTMELT) har som mål att skapa innovativa lösningar för återvinning av förpackningar.

  20 mars 2018


 • Digitala prenumerationer tillgängliga i hela EU

  EU-lagstiftningen gällande gränsöverskridande tillgänglighet av onlinematerial och tjänster inom EU träder i kraft i april 2018. Nu kan vem som helst som köpt digitala prenumerationer av film, serier, sportsändningar, spel eller e-böcker resa i EU och ha tillgång till tjänsterna.

  20 mars 2018


 • Den europeiska konferensen för offentlig kommunikation EuroPCom

  Den 8-9 november 2018 anordnas den nionde upplagan av den europeiska konferensen för offentlig kommunikation EuroPCom i Bryssel. Nu kan du som är intresserad komma med förslag på teman, talare, arbetsgrupper och andra idéer för att utveckla konferensen.

  20 mars 2018


 • Samråd – Översyn av definitionen av små och medelstora företag

  Ett samråd är öppet där synpunkter kring definitionen av små och medelstora företag ska samlas in. Definitionen behöver ses över eftersom små och medelstora företag ofta ingår i projekt, satsningar och andra initiativ från EU och eftersom det är viktigt att kartlägga vilka företag som ska omfattas genom definitionen.

  20 mars 2018


 • EU-kommissionen skapar expertgrupp för artificiell intelligens med fokus på etiska aspekter

  Den 9 mars introducerade EU-kommissionen ett nytt initiativ för att öka kunskapen om Artificiell intelligens (AI) med tyngdpunkt på de etiska aspekterna av tekniken. Intresserade kan nu ansöka om att ingå i en expertgrupp som ska leda arbetet med att undersöka möjligheter och eventuella gränser för teknikens användning.

  14 mars 2018


 • Trender och statistik för europeisk transport under 2017

  EU- kommissionen har utfärdat en statistisk publikation med 2017 års trender och statistik för europeisk transport. I publikationen återfinns statistik från alla EU-medlemsländer, EFTA- medlemmar och kandiderande länder och den syftar till att ge en överblick av transportutvecklingen samt trender under 2017.

  14 mars 2018


 • Tidigare Ericssonanställda får 2,13 miljoner euro i stöd

  Med bakgrund i att tjänster förflyttats och en ökad global marknadskonkurrens har Ericsson tvingats stänga tre fabriker och säga upp 2338 personer. Nu har Sveriges ansökan via Arbetsförmedlingen om stöd till 900 av dessa före detta anställda beviljats av den Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EGF).

  14 mars 2018


 • Regionala exempel på framgångsrik användning av EU-finansiering

  Det första arbetsgruppsmötet för innovation och investeringar inom European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) kommer ha temat ”Regionala exempel på framgångsrik användning av EU-finansiering”. Mötet kommer gå av stapeln den 24 april och anordnas av regionen Sydtyrolen.

  14 mars 2018


 • Uppgörelse om utstationerades rätt till lika lön för lika arbete

  Den 1 mars utmynnade en 10 timmars trilog-förhandling mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och Europeiska unionens råd i en uppgörelse om det reviderade utstationeringsdirektivet. Uppgörelsen är preliminär men innebär att lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla vid utstationering av personal i andra EU-länder.

  14 mars 2018