Region Östergötland

Aktuellt inom EU

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor som ryms inom Region Östergötlands uppdrag, det vill säga regionala utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom regional utveckling ingår exempelvis områdena näringsliv, miljö/klimat, arbetsmarknad, kultur och friluftsliv, samt transporter. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och ansökningsomgångar, samt att rapportera från olika konferenser.

 • Informationsdag om Instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3)

  Den 9 december kl 09.30-12.00 arrangerar European Innovation Council (EIC) och SME Executive Agency (EISMEA) en informationsdag om Instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar, även kallat I3. Anmäl dig för att lära dig mer om finansieringsmöjligheter inom I3 och arbetsprogrammet för 2021–2022.

  1 december 2021


 • Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2021: Sverige tredje högst rankat i EU

  Tidigare i november presenterade EU-kommissionen 2021 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle. Indexet, som även kallas Desi, visar medlemsländernas utveckling inom digitalisering och den digitala konkurrenskraften. Det har visats att Sverige ligger bland toppen av mätningarna men behöver införa fler åtgärder för att öka antalet digitala experter.

  1 december 2021


 • Webbinarium om kulturarv-projektet Cultural Heritage in Action

  Den 8 december anordnar Eurocities ett webbinarium om kulturarv-projektet Cultural Heritage in Action. Anmälan till webbinariet är gratis och öppen för alla som önskar delta.

  1 december 2021


 • EU-kommissionen föreslår nya regler för resor inom EU: Vaccinationsintyg ska vara giltigt i 9 månader

  Förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag för att uppdatera reglerna om fri och säker rörlighet i EU. Förslaget att uppdatera reglera sker med bakgrund av vaccinationsandelen, det rådande smittläget och ytterligare hälsoåtgärder med påfyllnadsdoser inom unionen. Ett av de nya förslagen är att EU:s vaccinationsintyg ska vara giltigt i nio månader istället för nuvarande sex månader.

  1 december 2021


 • CultureEU: Ny guide för finansieringsmöjligheter för kulturella och kreativa sektorer

  EU-kommissionen har lanserat CultureEU, en interaktiv guide över alla EU-finansieringsmöjligheter inom den kulturella och kreativa sektorn. Genom att använda sig av CultureEU kan man lätt hitta information om vilket EU-stöd som passar en viss kulturverksamhet bäst.

  1 december 2021


 • Digitalt möte om EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer

  Den 26 november anordnar Energimyndigheten, Vinnova och Viable Cities ett informationsmöte för städer och kommuner som är intresserade av EU:s uppdrag (även kallat EU-Mission) för klimatneutrala och smarta städer. Mötet har ett begränsat antal platser och föranmälan krävs.

  24 november 2021


 • EU:s ekonomiska höstprognos 2021

  Den 11 november presenterades EU:s årliga ekonomiska höstprognos. Prognosen visar lovande framtidsutsikter, men det återstår vissa orosmoln för Europas ekonomi. - Den europeiska ekonomin går från återhämtning till expansion, men det finns faktorer som bromsar, säger Paolo Gentiloni, EU-kommissionär med ansvar för ekonomi, i ett uttalande.

  24 november 2021


 • EU:s budget för 2022 – För ett mer motståndskraftigt, digitalt och grönare Europa

  Under månaden den 15 november nådde rådet och Europaparlamentet en informell överenskommelse för EU-kommissionens förslag på EU:s budget för år 2022. Budgeten fokuserar på investeringar för ett mer motståndskraftigt, digitalt och grönare Europa.

  24 november 2021


 • Färdplan för implementeringen av EU:s cancerplan

  Under förra veckan presenterade EU-kommissionen en färdplan för genomförandet och framstegsindikatorer för EU:s cancerplan. Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens hälsoprioriteringar och ett viktigt arbete inom ramen för den europeiska hälsounionen.

  24 november 2021


 • Tre nya förslag för att stoppa avskogning, hållbar avfallshantering och ny markstrategi

  Tidigare i november presenterade EU-kommissionen tre nya förslag; stoppa avskogning, nya regler för avfallshantering och en ny markstrategi för EU. De tre initiativen är alla viktiga för att uppfylla klimatmålet om ett klimatneutralt Europa till år 2050 inom den gröna given.

  24 november 2021


 • Informationsmöten om finansieringsmöjligheter inom European Bauhaus

  Under nästa vecka kommer EU-kommissionen att anordna två informationsmöten om European Bauhaus och vilka finansieringsmöjligheter som finns inom programmet. Ingen föranmälning krävs och båda mötena är digitala.

  24 november 2021


 • Resultatet av COP26: Glasgowpakten

  Efter två veckors förhandlingar avslutades FN:s klimattoppmöte under lördagskvällen den 13 november. För första gången omnämns fossila bränslens roll för klimatomställningen i ett slutgiltigt COP-avtal och bistånd för klimatanpassning ska fördubblas till 2025. Samtidigt riktas kritik mot den omstridda ändringen att ”fasa ner” kolkraften istället för att ”fasa ut”.

  17 november 2021


 • Info-kit om EU-Mission för 100 klimatneutrala och smarta städer

  EU-kommissionen har släppt ett info-kit för städer som är intresserade att delta i EU-missionen för 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Redan nu finns även möjligheten att förregistera sin intresseanmälan att delta i EU-missionen.

  17 november 2021


 • Informationsmöte om innovationsprogram för små och medelstora företag

  Fredag den 26 november finns möjligheten att delta på ett informationsmöte om europeiska innovationsprogram för startups samt små- och medelstora företag. Alla som önskar att delta är välkomna att anmäla sig.

  17 november 2021


 • EU och pandemin: Två nya covid-19-behandlingar och ett nytt vaccin

  Tidigare i november godkände EU-kommissionen ett avtal med läkemedelsföretaget Valneva för att köpa in dess vaccin efter ett potentiellt godkännande. Dessutom har två nya covid-19-behandlingar godkänts försäljningstillstånd av EU-kommissionen efter ett positivt yttrande av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

  17 november 2021


 • Utredning om hanteringen av EU-medel i Sverige

  Tidigare i november presenterade Finansdepartementet att en utredning om hanteringen av EU-medel i Sverige ska genomföras. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv av medlen och utredningen ska redovisas i slutet av 2023.

  17 november 2021


 • Från COP26: EU bidrar med 1 miljard euro för att skydda världens skogar

  Under första veckan av COP26 meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU kommer bidra med 1 miljard euro till den globala finansieringen av världens skogar. I ett uttalande beskriver Ursula von der Leyen hur detta visar på EU:s åtagande att leda de globala förändringarna för att skydda vår planet.

  9 november 2021


 • Inblick i den nya HTA-förordningen

  Innan årsskiftet förväntas den nya HTA-förordningen att antas. Vad innebär den nya förordningen för medlemsländerna och hur ska ett utökat samarbete för medicinska metoder fungera i praktiken? Det är frågor som Flora Giorgio, EU-kommissionens expert på medicintekniska produkter och utvärdering av medicinska metoder, svarar på i ett uttalande.

  9 november 2021


 • Lär dig mer om det nya Central Baltic-programmet

  Under november kommer det nya Central Baltic-programmet att presenteras. I och med detta anordnar de två svenska kontaktpunkterna för Central Baltic-programmet ett informationsmöte och fyra tematiska möten. Samtliga möten kommer att hållas digitalt och på svenska.

  9 november 2021


 • Politisk överenskommelse för att stärka Europeiska läkemedelsmyndigheten

  I slutet av oktober nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse för att stärka den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) inför och under hälsokriser. Med myndighetens nya mandat kommer EMA att kunna på nära håll övervaka och hantera eventuella brister på läkemedel och medicinska produkter samt spela en viktig roll i att möjliggöra utveckling och snabbt godkännande av läkemedel s

  9 november 2021


 • Webbinarium med Vinnova om nya regelverket i Horisont Europa

  Onsdag den 17 november bjuder Vinnova in till ett webbinarium om det nya regelverket inom Horisont Europa. Anmälan är gratis med begränsat antal platser.

  9 november 2021


 • COP26 och EU

  Den 31 oktober till 12 november pågår FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Mötet beskrivs vara det viktigaste klimattoppmötet sedan Parisavtalet skrevs på då det kommer visas om världens ledare tagit ansvar för 1,5 gradersmålet. Under COP26 kommer EU att närvara och även arrangera digitala evenemang med teman såsom Regionala perspektiv och internationella partnerskap.

  3 november 2021


 • Webbinarium: EU-kommissionens arbete mot cancer

  Torsdag den 18 november klockan 11.00–12.30 arrangerar EU-kommissionen ett webbinarium om deras arbete för att bekämpa cancer. Anmäl dig för att lära dig mer om EU-Mission för Cancer och EU:s plan mot Cancer.

  3 november 2021


 • Tillståndet i energiunionen 2021: Mer energi från förnybara källor än fossila bränslen

  EU-kommissionen har publicerat rapporten Tillståndet i energiunionen 2021 med fem tillhörande rapporter. Bland annat har det visats hur förnybar energi passerat fossila bränslen som den huvudsakliga energikällan i EU under 2020.

  3 november 2021


 • Andra utlysningsperioden öppen för EU:s innovationsfond

  Nu är andra utlysningsperioden för storskaliga projekt inom innovationsfonden igång. För potentiella sökande och andra intressenter kommer även en informationsdag att arrangeras för att informera om programmet. Investeringarna kommer att bidra till utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi, bana vägen för klimatneutralitet 2050 och stärka EU:s tekniska ledarskap på global nivå beskriver Frans

  3 november 2021


 • Veckan för Livslångt Lärande

  Nu är anmälan öppen för Veckan för Livslångt Lärande! Passa på att anmäla dig för att delta på konferensen som kommer hållas i slutet av november.

  3 november 2021


 • Webbinarium- Att köpa och följa upp klimatsmarta godstransporter

  Länsstyrelsen Västmanlands län och 2030-sekretariatet bjuder in till ett webbinarium om att köpa och följa upp klimatsmarta godstransporter. Webbinariet är kostnadsfritt och kommer att hållas digitalt.

  27 oktober 2021


 • Europeiska rådets sammanträde – Vilka slutsatser drogs?

  Den 21-22 oktober 2021 hade Europeiska rådet möte, ett s.k. EU-toppmöte, där medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades. Under mötet behandlades frågor om bl.a. covid-19, digitalisering och de höjda energipriserna.

  27 oktober 2021


 • Svenskarnas kännedom och prioriteringar gällande EU:s regionalpolitik

  I en ny undersökning har EU-medborgarnas kännedom och prioriteringar gällande EU:s regionalpolitik studerats. För Sveriges del har det bland annat kunnat visas att miljö är den fråga som är mest prioriterad och att endast ungefär en fjärdedel hört talas om ett EU-samfinansierat projekt med syftet att förbättra området där de bor.

  27 oktober 2021


 • Från Jord till Bord: Vad har strategin lett till?

  I ett uttalande från Nathalie Chaze, direktör för hållbar livsmedelsförsörjning och internationella relationer på EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Sante), berättar Chaze om Jord till Bord-konferensen 2021, vad strategin hunnit leda till och vad som kan förväntas under 2022.

  27 oktober 2021


 • De tio mest lovande behandlingarna mot covid-19

  I slutet av förra veckan presenterade EU-kommissionen en portfölj över de tio mest lovande behandlingarna mot covid-19. – Upprättandet av en förteckning med tio behandlingar mot covid-19 kommer att säkerställa att invånarna får de mest lovande behandlingarna mot viruset säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil.

  27 oktober 2021


 • Larmet till följd av covid-19: Offentliga tjänster drabbas av ett underskott 180 miljarder euro

  Europeiska regionkommittén larmar för att offentliga tjänster kommer att drabbas av ett underskott på 180 miljarder euro. Detta är en av de presenterade slutsatser som kunnat dras utifrån EU:s årliga regionala och lokala barometer.

  20 oktober 2021


 • Region Östergötland går med i nytt internationellt nätverk

  Till årsskiftet 2022 går Region Östergötland med i nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR, där regionen kommer ingå in Baltic Sea Commission.

  20 oktober 2021


 • Informationsdag om Horisont Europas hälso-utlysningar

  Den 28 oktober finns chansen delta på en informationsdag om de kommande utlysningarna inom Horisont Europas hälsokluster. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig!

  20 oktober 2021


 • Utlysningar EU för Hälsa – Webbinarium

  Den 28 oktober arrangerar EU-kommissionen ett webbinarium för att presentera andra omgångens utlysningar för EU för Hälsa. Totalt rör det sig om 13 utlysningar med deadline i januari 2022.

  20 oktober 2021


 • Europeiska blåkortet – Lättare att arbeta och bo i Europa för högkvalificerade arbetstagare

  Europaparlamentet presenterar i ett pressmeddelande att en revidering av det Europeiska blåkortet har röstats igenom. Kortet ger rätten för högkvalificerade arbetstagare utanför EU att arbeta och bo inom den Europeiska Unionen.

  20 oktober 2021


 • Aktuella EU-frågor för svenska kommuner och regioner – SKR har publicerat en ny rapport

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat den årliga rapporten På gång inom EU. Läs rapporten kostnadsfritt för att lära dig mer om aktuella frågor inom EU som påverkar svenska kommuner och regioner.

  20 oktober 2021


 • EU-kommissionen presenterar arbetsprogrammet för 2022

  Under tisdagen presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram med planerade åtgärder inför det kommande året. Det innehåller 42 nya initiativ som bygger på sex övergripande ambitioner och har ambitionen att verka för en bättre framtid för alla Europas medborgare.

  20 oktober 2021


 • Webbinarium om REDII

  Den 21 oktober anordnar de europeiska bioenergiföretagens branschförening, ”Bioenergy Europe”, ett webbinarium för att diskutera Förnybartdirektivet (RED). Webbinariet kommer att hållas digitalt mellan klockan 14.00–16.00. Intresserade ombeds anmäla sin medverkan.

  13 oktober 2021


 • Ny nationell strategi för deltagande i Horisont Europa

  Den svenska regeringen har presenterat en ny nationell strategi för att stärka det svenska deltagandet i ramprogrammet Horisont Europa. I förarbetet av strategin intervjuades Madeleine Koskull, kontorsansvarig på Region Östergötlands EU-kontor.

  13 oktober 2021


 • Kommissionens fem nya Missions: För att tackla vår tids största utmaningar

  EU-kommissionen har presenterat fem uppdrag, eller så kallade ”Missions” inom ramprogrammet Horisont Europa. Med dessa fem tematiska uppdrag, i vilka tydligt uppsatta mål slås fast, är förhoppningen att vi bättre ska kunna tackla våra största samhällsutmaningar.

  13 oktober 2021


 • Europabarometerns ungdomsundersökning – ungdomars politiska beteende och åsikter

  Ungdomars mest prioriterade politiska frågor, hur de anser sig ha påverkan på beslutsfattande och hur ungdomar ger uttryck för sitt politiska engagemang – det är exempel på frågor som Europabarometerns ungdomsundersökning 2021 valt att undersöka. Resultatet för de svenska ungdomarna är speciellt intressant för Region Östergötland eftersom det ger en insikt i Sveriges ungdomars politiska åsikter oc

  13 oktober 2021


 • Unga får resa gratis i Europa

  EU-kommissionen erbjuder 60,000 ungdomar chansen att resa gratis inom Europa i 30 dagar. Intresserade ungdomar kan ansöka till och med den 26 oktober via DiscoverEU:s hemsida.

  13 oktober 2021


 • Lanseringsevenemang för UNICEFS rapport om barn och ungas psykiska hälsa

  Barns och ungas psykiska hälsa samt kopplingen till covid-19-pandemin är ämnen som kommer att diskuteras vid UNICEFS lanseringsevenemang av den europeiska rapporten från State of the World’s Children. För att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa uppmanar UNICEF att vi behöver adressera stigmat, skapa förståelse och lyssna på erfarenheter.

  13 oktober 2021


 • TEHDAS bjuder in till konferens om europeiskt hälsodataområde

  Den 27 oktober klockan 14.00–17.00 bjuder TEHDAS in till en konferens för intressenter. Anmäl dig till evenemanget för att diskutera ett europeiskt hälsodataområde.

  6 oktober 2021


 • EU-kommissionens färdväg för det digitala decenniet

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag på en färdväg för det digitala decenniet. Med färdplanen vill EU-kommissionen konkretisera ambitionerna för att digitalisera samhället och ekonomin fram till 2030. Detta ska bland annat ske genom en mekanism för årligt samarbete med medlemsländerna som stödjer de digitala målen som presenterades i den digitala kompassen tidigare i år.

  6 oktober 2021


 • EU-kommissionen inleder offentligt samråd för översyn av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning

  Fram till den 21 december är ett offentligt samråd öppet inför översynen av EU:s allmänna lagstiftning för humanläkemedel. Syftet är att skapa ett framtidssäkert och motståndskraftigt regelverk för läkemedelsbranschen. Delta på samrådet för att göra din röst hörd!

  6 oktober 2021


 • HealthyLifestyle4All – EU-kommissionen lanserar en kampanj för hälsosam livsstil

  EU-kommissionen har lanserat en tvåårig kampanj för att främja en hälsosam livsstil för alla européer. Deltagande organisationer i kampanjen kommer att genomföra en rad åtgärder för att uppmana de europeiska medborgarna att bli mer aktiva och att tänka på sin hälsa.

  6 oktober 2021


 • Avslag vid omröstning för att stoppa taxonomin

  I slutet av september röstade två utskott i Europaparlamentet ned ett förslag om att stoppa taxonomin. Förslaget presenterades av bland annat de två svenska parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C). Förslaget avslogs med stark majoritet och taxonomins resa fortsätter.

  6 oktober 2021


 • Lansering av en ny Erasmus+-app med ett integrerat europeiskt studentkort

  EU-kommissionen har lanserat en ny Erasmus+-app som en del i digitaliseringen av Erasmus+- programmet. I appen får studenterna ett digitalt europeiskt studentkort som möjliggör att studenterna kan sköta all administration via appen före, under och efter studierna.

  29 september 2021