Region Östergötland

Aktuellt inom EU

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor som ryms inom Region Östergötlands uppdrag, det vill säga regionala utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom regional utveckling ingår exempelvis områdena näringsliv, miljö/klimat, arbetsmarknad, kultur och friluftsliv, samt transporter. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och ansökningsomgångar, samt att rapportera från olika konferenser.

 • Webbinarium om nytt kluster av projekt för hälso- och sjukvårdspersonal

  EU:s plattform för hälso-sjukvård välkomnar till ett webbinarium gällande ett nytt kluster av projekt. Webbinariet kommer att hållas digitalt den 20 september.

  15 september 2021


 • Svenskarnas mest prioriterade frågor för Europaparlamentet

  I och med Ursula von der Leyens State of the union-tal har Europaparlamentet genomfört en undersökning gällande vilka frågor som medborgarna högst prioriterar. För svensk del visar undersökningen att kampen mot terrorism och organiserad brottslighet är den mest prioriterade frågan för Europaparlamentet 2021.

  15 september 2021


 • Klimatprogrammet Life har öppnat sin första utlysning!

  Nu är utlysningen för EU:s klimatprogram LIFE öppen. Fram till den 12 januari kan intressenter ansöka om finansiering för projekt inom följande delprogram: Natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begräsning och anpassning till klimatförändringarna samt övergången till rena energisystem.

  15 september 2021


 • Öppet samråd om revideringen av CLP-förordningen

  Fram till den 15 november är ett offentligt samråd öppet gällande revideringen av CLP-förordningen, en förordning gällande EU:s regler av faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Delta i samrådet för att framföra dina synpunkter och åsikter!

  15 september 2021


 • Nordic Edge Expo-konferens smarta städer

  Nordic Edges ledande konferens inom smarta städer går av stapeln den 20-23 september. Årets tema kommer att vara ”It´s tomorrow” – Ett tema som belyser det brådskande behovet av förändring för hållbara samhällen.

  15 september 2021


 • Webbinarium med EU-kommissionen om övergången till nya energisystem

  Måndag den 11 oktober arrangerar EU-kommissionen ett webbinarium om övergången till nya energisystem. Alla som är intresserade av att delta är välkomna att anmäla sig!

  15 september 2021


 • Lanseringsevenemang för Östersjöprogrammet

  Den 28 september klockan 15.00–17.00 (CET) anordnar Östersjöprogrammet ett lanseringsevenemang för den nya programperioden 2021-2027.

  15 september 2021


 • Europeisk pakt för forskning och innovation

  Under juli 2021 antog EU-kommissionen ett förslag gällande en Europeisk pakt för forskning och innovation. Pakten förväntas kunna stödja verkställandet av Europeiska forskningsområdet (ERA).

  8 september 2021


 • Höstens EU-utbildningar med Sieps

  Under hösten kommer Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, arrangera tre EU-utbildningar. Utbildningarna riktar sig till dig som jobbar inom offentlig sektor. Detta är ett perfekt tillfälle att bredda sina kunskaper inom EU – så ta chansen att anmäla dig!

  8 september 2021


 • Samråd om beredskapsplan för transportsektorn

  EU-kommissionen genomför ett offentligt samråd gällande en beredskapsplan för transportsektorn. Delta på samrådet för att framföra dina åsikter och ståndpunkter!

  8 september 2021


 • Interreg Central Baltic bjuder in till årskonferens

  Den 23 september anordnas Interreg Central Baltics årskonferens som tituleras ”Bridging the borders and funding periods – results and glimpses towards the future”. Alla som önskar delta under konferensen välkomnas att anmäla sig.

  8 september 2021


 • Årets State of the Union-tal

  Den 15 september klockan 09:00 kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att hålla det årliga State of the Union-talet.

  8 september 2021


 • GD Sante bjuder in till webbinarium om riktat samråd

  GD Sante, EU kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, anordnar ett webbinarium om det riktade samrådet gällande EU4Health. Alla intressenter är välkomna att delta den 10 september mellan klockan 10.00-13.30 (CET).

  1 september 2021


 • Anmälan till Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen!

  Nu är anmälan öppen för årets Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC). Evenemanget kommer att hållas digitalt och anordnas mellan 11-14 oktober.

  1 september 2021


 • EU:s nya skogsstrategi

  EU har presenterat sin nya skogsstrategi för 2030. Att skydda och bevara Europas skogar beskrivs vara en viktig del i kampen mot klimatförändringarna, något som den nya strategin fokuserar på med dess riktlinjer för skogsbruk inom Europa.

  1 september 2021


 • Seminarium om biogasens roll för att minska koldioxidutsläppen

  Den 9 september klockan 16.00–17.15 (ECT) anordnar Euroactive ett webbinarium för att diskutera biogasens roll för att minska koldioxidutsläppen. Diskussionen kommer att fokusera på transportsektorn som uppskattas stå för 24 procent av alla direkta koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning.

  1 september 2021


 • Historiskt klimatpaket mot ett klimatneutralt Europa till år 2050

  Under sommaren presenterade EU-kommissionen det historiska klimatpaketet ”Fit-for-55”. Målsättningen med paketet är att minska utsläppen med minst 55 procent fram till år 2030. Detta beskrivs vara avgörande för att förverkliga den europeiska gröna given med ambitionen att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast år 2050.

  1 september 2021


 • EU-kontoret tillbaka efter sommarledigheten

  Under de senaste veckorna har Region Östergötlands EU-kontor hållit stängt i och med sommarledighet. Efter en skön semester är nu EU-kontorets medarbetare tillbaka och så även nyhetsbrevet.

  30 augusti 2021


 • Nu går EU-kontoret på sommarledighet

  Nu packar EU-kontoret ihop för sommarstängning och därmed pausas nyhetsbrevet under de kommande veckorna.

  6 juli 2021


 • EU-kommissionen föreslår burförbud

  EU-kommissionen har lagt fram lagförslag om striktare djurskyddsregler och föreslår förbud av burhållning av djur för livsmedelsproduktion.

  6 juli 2021


 • Kunskapscentrum mot cancer

  Nu lanserar EU-kommissionen kunskapscentrum för cancer som är det första flaggskeppsinitiativet inom ramen för Europas plan mot cancer, för att konsolidera, spåra och ge tillgång till cancerdata, som ett stöd för att stödja forskning och förbättra behandlingar.

  6 juli 2021


 • Slovenien ny ordförande i rådet

  Den 1 juli 2021 tillträdde Slovenien som ordförande i ministerrådet. Sloveniens motto är tillsammans, motståndskraft och Europa, men överskuggas och får mycket kritik för sin hantering av pressfrihet och korruption.

  6 juli 2021


 • Webbinarium: EU:s livsmedelssektor efter pandemin

  Den 23-24 september arrangerar POLITICO sin femte upplaga av Food and Farming Summit som diskuterar hur EU ska bygga en mer hållbar livsmedelsmodell efter pandemin.

  6 juli 2021


 • Öppet samråd om ny strategi för stadstrafiken

  Till och med den 23 september håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande åtgärder för att sporra EU-länderna att utveckla stadstrafiksystem som är säkra, tillgängliga, inkluderande, överkomliga i pris, smarta, resilienta och utsläppsfria.

  6 juli 2021


 • Webbinarium: EU i Almedalen

  Mellan den 4-7 juli anordnar EU-kommissionens representation i Sverige en serie EU-seminarier under Almedalsveckan. Seminarierna hålls på svenska och engelska och diskuterar alltifrån EU-kommissionens klimatambitioner om klimatneutralitet 2050 till Sveriges återhämtningsplan och digitalisering.

  30 juni 2021


 • Preliminär överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

  I fredags enades EU-parlamentet och rådet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som är en kompromiss som ska balansera och förena EU-kommissionens gröna ambitioner i linje med den gröna given samt jordbrukarnas och medlemsländernas intressen.

  30 juni 2021


 • EU-kommissionen föreslår en gemensam cyberenhet

  EU-kommissionen lägger fram en vision om att bygga upp en ny gemensam cyberenhet för att hantera det ökande antalet allvarliga cyberincidenter som påverkar våra offentliga tjänster, företag och allmänheten i hela EU.

  30 juni 2021


 • Webbinarium: Förbättra Europas hälsoteknologier

  Den 3 juli anordnar POLITICO ett webbinarium om Health Technology Assessment (HTA) i Europa. HTA är nyckeln till att stärka Europas hälso-och sjukvårdsystem efter pandemin genom att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

  30 juni 2021


 • EU-kommissionen antar arbetsprogram för EU4Health

  Under fredagen förra veckan antogs det första arbetsprogrammet till ett värde av 312 miljoner euro som har till syfte att främja motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem samt insatser för att stödja unionens beredskap mot hälsokriser.

  23 juni 2021


 • Nytt läckt utkast om förnybarhetsdirektivet (RED)

  Enligt ett läckt utkast till direktivet om förnybar energi (RED) föreslår EU-kommissionen en satsning på havsvind- och solenergi, användande av ”koldioxidsnåla bränslen” samt skärper användandet av träd för bioenergi.

  23 juni 2021


 • EU-kommissionen välkomnar avtal om HTA-förordningen

  I veckan nådde EU-parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om förordningen om Health Technology Assessment (HTA), vilket välkomnades av EU-kommissionen och har till syfte att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

  23 juni 2021


 • Ny plattform för att bekämpa hemlöshet

  Måndagens högnivåkonferens i Lissabon resulterade i lanserandet av plattformen för åtgärder mot hemlöshet som utgör en del av den europeiska sociala pelaren.

  23 juni 2021


 • Matchmaking seminarium för utveckling av Covid-19-behandlingar

  Den 12-13 juli anordnar EU-kommissionen ett matchmaking tillfälle i syfte att underlätta samarbetet för att påskynda utvecklingen och användandet av Covid-19-läkemedel.

  23 juni 2021


 • Webbinarium: Transport och byggnader i EU:s utsläppshandelssystem

  På fredag den 25 juni anordnar EURACTIV ett seminarium om de eventuella effekterna av att utvidga EU:s utsläppshandelssystem (ETS) till att omfatta transport och byggnader.

  23 juni 2021


 • EU-kommissionen antar arbetsprogram för Horisont Europa

  Igår antog EU-kommissionen det första arbetsprogrammet 2021-2022 för Horisont Europa som kommer att tilldelas 14,7 miljarder euro i finansiering.

  16 juni 2021


 • Webbinarium: EURES-nätverket och Sverige

  Onsdagen den 23 juni bjuder Arbetsförmedlingen tillsammans med EU-kommissionen i Sverige in till ett onlineseminarium om EURES (nätverk för den gemensamma europeiska arbetsmarknaden).

  16 juni 2021


 • Elva nya partnerskap för klimatneutralitet

  EU-kommissionen lanserar elva nya samprogrammerade europeiska partnerskap för att öka innovationssatsningar i linje med EU:s gröna giv.

  16 juni 2021


 • Den 1 juli lanseras de digitala Covid-certifikaten

  I måndags undertecknade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, den nya förordningen om EU:s digitala Covid-certifikat för att återuppta den fria rörligheten i EU och bidra till den ekonomiska återhämtningen.

  16 juni 2021


 • Webbinarium: Hållbar mejeriproduktion genom datadrivna metoder

  Den 30 juni bjuder EURACTIV in till konferens som diskuterar datadrivna åtgärder för att uppnå hållbarhet i mejerisektorn.

  16 juni 2021


 • EU-kommissionen lanserar ett europeiskt digitalt eID

  EU-kommissionen lade under förra veckan fram ett förslag till ram för ett gemensamt europeisk elektroniskt ID i hela EU. Med detta digitala ID kan EU-medborgare styrka sin identitet i mobilen och få tillgång till offentliga tjänster.

  9 juni 2021


 • EU-kommissionen föreslår EU budget för 2022

  EU-kommissionen har i veckan föreslagit en budget på 167, 9 miljarder euro för 2022 vilket ska kompletteras med ca 143,5 miljarder euro i bidrag från NextGenerationEU. Tillsammans ska denna budget mobilisera betydande satsningar för att sätta fart på den ekonomiska återhämtningen, främja hållbarheten och skapa arbetstillfällen.

  9 juni 2021


 • Eurobarometer: Mer behörighet till EU i hanterandet av globala kriser

  Ny Eurobarometerundersökning visar att svenskarna är nöjda med EU:s hantering av pandemin och anser att globala frågor som Covid-19-pandemin hanteras bäst på EU-nivå.

  9 juni 2021


 • Webbinarium: Grönare bilar och bränslen

  Den 22 juni anordnar POLITICO och ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) ett webbinarium om gröna bränslen.

  9 juni 2021


 • Informationsdagar om Horisont Europa

  EU-kommissionen anordnar en serie informationsdagar om samtliga kluster inom Horisont Europa.

  9 juni 2021


 • Kontrollsystem färdigt för EU:s digitala Covid-certifikat

  EU avslutar nu det förberedande arbetet i framtagandet av EU:s digitala Covid-certifikat i och med inrättandet av en nätsluss som gör det möjligt att kontrollera de digitala Covid-certifikaten.

  2 juni 2021


 • EU-kommissionens uppförandekod för desinformation

  Under förra veckan lade EU-kommissionen fram vägledning för hur uppförandekoden om desinformation ska stärkas för att bli effektivare.

  2 juni 2021


 • Webbinarium: Metanutsläpp i jordbrukssektorn

  Den 15 juni kl. 11.45 – 13.00 anordnar POLITICO ett webbinarium om hur EU ska minska sina metanutsläpp i jordbrukssektorn.

  2 juni 2021


 • Kreativa Europa: en mer inkluderande och konkurrenskraftig kultursektor

  Efter antagandet av Kreativa Europas första arbetsprogram för 2021 har nu EU-kommissionen presenterat en rad åtgärder till stöd för kreativa och kulturella näringar i Europa.

  2 juni 2021


 • Webbinarium: Mobility as a Service ”Maas”

  Torsdagen den 17 juni anordnar AER ett webbinarium med fokus på mobilitet som tjänst (Mobility as a Service).

  2 juni 2021


 • Webbinarium: Jämställdhet i EU-kommissionen

  Den 2 juni kl.12 anordnar SIEPS ett webbinarium som diskuterar hur jämställt det är mellan kvinnor och män i EU-kommissionen, samt vad EU kommissionen gör för att leva upp till EU:s höga ambitioner beträffande jämställdhet.

  26 maj 2021