Region Östergötland

Bevakningsinformation

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, kultur och natur, samhällsplanering samt regional utveckling.

Inom dessa områden bevakar kontoret de frågor som prioriteras i regionen. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt att rapportera från olika konferenser.

 • Regionalt tillväxtarbete efter 2020

  Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

  16 oktober 2019


 • Utrikesministerrådet fördömer Turkiets invasion av norra Syrien och är överens om att avbryta vapenexporten

  EU:s utrikesministrar är överens om att avbryta vapenexporten till Turkiet mot bakgrund av landets invasion av den kurd-kontrollerade norra delen av Syrien, dock utan ett formellt vapenembargo.

  16 oktober 2019


 • Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

  Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

  16 oktober 2019


 • Rådet antar slutsatser om den cirkulära ekonomin

  EU-ländernas miljöministrar har beslutat om en strategisk plan inför klimatmötet COP25 och stöder enhälligt ytterligare ambitiösa insatser för omställningen till en cirkulär ekonomi.

  9 oktober 2019


 • EU skärper reglerna för trafiksäkerhet och vägförvaltning

  Antalet döds- och olycksfall i trafiken ska minska betydligt i EU. Det är målet som ministerrådet antagit genom att revidera direktivet för säkrare vägar.

  9 oktober 2019


 • Europaparlamentets utskottsförhör av kommissionärkandidater har inletts

  I veckan har utfrågningarna av de nominerade kommissionärerna inletts. Två kandidater tvingades bort redan innan de fick chansen att frågas ut.

  2 oktober 2019


 • Regeringen justerar målet för den regionala tillväxtpolitiken

  I höstens budgetproposition justerades målet för den regionala tillväxtpolitiken till att tydligare innefatta ett hållbarhetsperspektiv.

  2 oktober 2019


 • Europaparlamentet vill ha ytterligare svar av Ylva Johansson

  Under tisdagen hade LIBE-utskottet utfrågning av Sveriges föreslagna EU-kommissionär Ylva Johansson. Efter utfrågningen begärde utskottet ytterligare svar skriftligt och kan därefter be om ännu en utfrågning.

  2 oktober 2019


 • Storbritanniens högsta domstol ogiltigförklarar ajourneringen av parlamentet

  I en avgörande dom i den brittiska högsta domstolen ogiltigförklarades Johnson-regeringens ’’ajournering’’ av parlamentet den 9 september. Därmed kan parlamentet återigen samlas och delta i styrningen av Brexit-processen som nu går in i en avgörande fas inför kommande toppmöte den 17 oktober och deadlinedatum den 31 oktober.

  25 september 2019


 • EU-parlamentet uppmanar patentfri tillgång till biologiskt växtmaterial

  Nya typer av frukt och grönsaker som skapats genom konventionella uppfödningsprocesser som t.ex. korsbefruktning bör inte vara patenteringsbara. Detta är nu EU-parlamentets officiella ståndpunkt efter att en icke-bindande resolution röstats igenom i parlamentet den 19 september.

  25 september 2019


 • Research & Innovation Days 2019

  Under veckan har den första upplagan av Research & Innovation Days ägt rum i Bryssel. EU-kommissionen står som värd och det är planerat att bli ett årligen återkommande evenemang.

  25 september 2019


 • Svensk Europaparlamentariker ordförande för bistånds- och utvecklingsutskottet DEVE

  Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé har nu tagit över ordförandeskapet i utvecklingsutskottet (DEVE) efter att ha nominerats av sin partigrupp (EPP). En annan svensk ledamot, Johan Danielsson (S), valdes till förste vice ordförande i transportutskottet (TRAN).

  25 september 2019


 • Blandade reaktioner angående den nya EU-kommissionen

  EU-kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen presenterade den 10 september sina nya kommissionärer. Reaktionerna som följde har varit blandade och ett antal kommissionärer förväntas bli ifrågasatta när parlamentets utfrågningsprocess inleds den 30 september.

  18 september 2019


 • EU:s nya klimatkommissionär vill att prylar ska hålla längre

  Den tillträdande kommissionären med särskilt ansvar för klimatfrågan, Frans Timmermans, ser det som ett stort miljöproblem att elektriska prylar får allt kortare livslängd.

  18 september 2019


 • Samråd öppnat för Digitala Europa-programmet 2021-2027

  Samrådet syftar till att samla intressenters syn på viktiga områden och prioriteringar i Digitala Europa-programmets första två år (2021-2022). Samrådet är öppet till den 25 oktober i år.

  18 september 2019


 • 100 miljoner Euro mer till Horisont 2020 och Erasmus+

  Under onsdagen godkände EU-parlamentet kommissionens förslag om att fördela ytterligare 100 miljoner euro till programmen Erasmus+ och Horisont 2020.

  18 september 2019


 • Parlamentet godkänner Christine Lagarde som ny ECB-chef

  EU-parlamentet röstade under tisdagen för att rekommendera Christine Lagarde som ny chef för den europeiska centralbanken.

  18 september 2019


 • Horisont Europa - EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation

  Det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU:s framtida flerårsbudget kommer gå under namnet Horisont Europa. Den största förändringen från det nuvarande forskningsprogrammet Horisont 2020, återfinns egentligen utanför programmet i form av så kallade ’’Missions’’. Missions kan enklast förstås som ett antal övergripande men tydligt definierade och mätbara mål.

  11 september 2019


 • Ny EU-kommission presenterad

  Under tisdagen (10/9) presenterades namnen på de föreslagna kommissionärerna som ska utgöra nästa EU-kommission. Svenska Ylva Johansson (S) tilldelades den viktiga migrations- och inre säkerhetsportföljen vilket ger henne ansvar över bl.a. Schengensamarbetet och den gränskontrollerande myndigheten Frontex.

  11 september 2019


 • Sveriges Kommuner och Landsting publicerar höstens upplaga av ’’På gång inom EU’’

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i veckan publicerat den senaste upplagan av ’’På gång inom EU’’ för hösten 2019. Publikationen tar upp frågor som är av politisk och ekonomisk betydelse för regioner och kommuner och som därutöver är i ett särskilt påverkansskede i Bryssel.

  11 september 2019


 • Sista ansökningsomgången inom Horisont 2020 publicerad

  Ny ansökningsomgång inom forskningsprogrammet Horisont 2020 riktar sig till innovativa upphandlingar. Enheten för internationell samverkan undersöker nu förutsättningarna för ett samarbete mellan Regionen och Universitetet för en gemensam ansökan.

  11 september 2019


 • Ny satsning ska stärka arbetet med hållbar utveckling på regional nivå

  Tillväxtverket ska på uppdrag av regeringen fördela minst 89 miljoner kronor under perioden 2019-2022 till insatser som stärker arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Detta inkluderar även sammanhållningspolitiken.

  4 september 2019


 • EU Design Days 2019

  Den 26 november 2019 anordnar nätverket ERRIN den 8:e årliga upplagan av EU Design Days. Förutom att sprida ny designrelaterad kunskap riktas i år särskilt fokus till temat hållbarhet och cirkulär ekonomi.

  4 september 2019


 • Nordirland i fokus när nya Brexit-förhandlingar drar igång

  Ett försvårande moment i de komplicerade Brexit-förhandlingarna mellan EU och Storbritannien berör den så kallade tillfälliga ’’nödlösningen’’ på den nordirländska gränsen.

  4 september 2019


 • Snart i Sverige: ätbara insekter

  Ny lagstiftning inom EU gör det enklare att marknadsföra och sälja insektsföda. En nyligen publicerad guide ska hjälpa matproducenter att orientera sig genom regelverket.

  4 september 2019


 • Ursula von der Leyen blir första kvinnliga ordföranden i EU-kommissionen.

  Ursula von der Leyen har valts till europeiska kommissionens första kvinnliga ordförande. Den tidigare tyska försvarsministern fick under omröstningen i juli stöd av 383 EU-parlamentariker, vilket utgör en knapp majoritet och är färre än vad föregångaren Juncker fick när han röstades igenom 2014.

  4 september 2019


 • EU-ministern summerar höstens viktigaste frågor

  EU-minister Hans Dahlgren uttalade sig nyligen och pekade ut tre frågor som kommer ha särskilt stor betydelse ur ett svenskt perspektiv under hösten. Områdena som Dahlgren lade särskild vikt vid var förhandlingarna om EU:s flerårsbudget, rättsstatlighet och ”Brexit”.

  28 augusti 2019


 • Ny ansvarig för nyhetsbrevet

  Alla medarbetare är tillbaka på EU-kontoret i Bryssel, redo för höstens utmaningar. Ansvaret över det veckoenliga nyhetsbrevet, med relevant omvärldsbevakning ur ett östgötskt perspektiv, lämnas nu över till kontorets nya praktikant.

  28 augusti 2019


 • Hur påverkar EU:s rättsliga system kommunerna?

  Ny rapport visar hur EU:s rättsliga system påverkar kommunerna. En slutsats är att ökad kunskap om EU:s regelverk är en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.

  28 augusti 2019