Landstinget i Östergötland

Bevakningsinformation

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, kultur och natur, samhällsplanering samt regional utveckling.

Inom dessa områden bevakar kontoret de frågor som prioriteras i regionen. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt att rapportera från olika konferenser.

 • Utmaningsdriven innovation – ny utlysning från Vinnova

  Vinnova har öppnat ett program kallat Utmaningsdriven innovation (UDI) inom vilket aktörer kan ansöka om att skapa projekt som genom nytänkande och bred samverkan bemöter vår tids stora samhällsutmaningar. I programmet finns tre utlysningar som inriktar sig mot initiering, samverkansprojekt och implementering, just nu är initieringsdelen öppen för ansökningar.

  20 juni 2018


 • Europaparlamentet och ministerrådet överrens om förnybarhetsdirektivet

  En höjd ambitionsnivå generellt och att premiera eldrivna fordon och bioenergi från restprodukter framför bioenergi direkt från skog och mark, detta är några utkomster från revideringen av EU:s förnybarhetsdirektiv.

  20 juni 2018


 • EU:s första digitala program - Digital Europe

  I förslaget till EU:s nästa långtidsbudget ingår ett helt nytt program med fullständigt fokus på digitalisering. Programmet som kallas ”Digital Europe” ska framförallt fokusera på att bemöta de nya utmaningar som digitaliseringen ställer på Europas medlemsländer.

  13 juni 2018


 • Samråd: Sjunde miljöhandlingsprogrammet

  Mellan 3 maj och 26 juli är ett samråd öppet för att utvärdera det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Miljöhandlingsprogrammet trädde i kraft 2014 och löper fram till 2020 med målet att ge långsiktighet i EU:s arbete för miljön och i att minska medlemsstaternas negativa inverkan på klimatet.

  13 juni 2018


 • EU-kommissionen förslag på EU:s långtidsbudget 2021 – 2027: Fördubblat stöd till ERASMUS

  Erasmusprogrammet är en av de tydliga vinnarna i nästa långtidsbudget och genom det förslag till nästa budget för 2021-2027 får programmet ett fördubblat anslag, på totalt 30 miljarder euro.

  4 juni 2018


 • EU-kommissionen förslag på EU:s långtidsbudget 2021 – 2027: Kulturella och kreativa näringar

  Den 2 maj presenterade EU-kommissionen det övergripande förslag till långtidsbudgeten som ska gälla mellan 2021-2027. Den 30 maj presenterades även detaljerade förslag och rättsakter om hur stöd till kulturella och kreativa näringar ska utformas i nästa programperiod.

  4 juni 2018


 • Varför planerar EU ett mer integrerat försvarssamarbete? Ny studie från Sieps utforskar frågan ur ett historiskt perspektiv

  Ambitioner i EU om gemensamma europeiska försvars- och säkerhetsstrukturer har funnits länge. Idag har flera länder skrivit under ett strukturerat försvarssamarbete, Pesco, och i kommissionens budgetförslag är program och fonder för ökad säkerhet de stora vinnarna. Men varför sker detta nu? I en ny studie från Sieps reder Gunilla Herolf ut de historiska aspekterna av frågan.

  29 maj 2018


 • Nya EU-regler för att minska nedskräpningen från engångsprodukter av plast

  Den 28 maj presenterade EU-kommissionen en rad EU-övergripande regler som inriktar sig på att minska nedskräpning från de vanligaste engångsprodukterna av plast. Reglerna är menade att reducera de stora mängder plast som skräpar ner haven och stränderna i Europa och som skapar stora miljöproblem.

  29 maj 2018


 • EU Code Week 2018 - Initiativ som ska stärka kunskapen om kodning

  En viktig del i EU-kommissionens arbete för att främja den digitala inre marknaden är att lansera och stötta initiativ för att öka den digitala kompetensen hos Europas medborgare. Ett initiativ är EU Code Week vilken ska pågå mellan 6-21 oktober 2018 och är till för att uppmuntra mer utbildning inom kodning i Europas alla skolor.

  29 maj 2018


 • Digitalt index för alla EU-länder – Sverige rankat som global ledare

  Den 18 maj presenterade EU-kommissionen resultaten från 2018 års Digital Economy and Society Index (DESI). Genom Indexet kan medlemsstaternas digitala prestationer jämföras och det går även att urskilja EU:s totala utveckling inom digitalisering. Sverige rankas genom indexet som en av de globala ledarna inom digital prestation.

  23 maj 2018