Landstinget i Östergötland

Bevakningsinformation

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, kultur och natur, samhällsplanering samt regional utveckling.

Inom dessa områden bevakar kontoret de frågor som prioriteras i regionen. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt att rapportera från olika konferenser.

 • Europaparlamentet antar sin ståndpunkt om en översyn av EU:s vägtransportregler

  Under förra veckan antog Europaparlamentet sin ståndpunkt att EU:s vägtransportregler ska ses över. Europaparlamentet vill se tydliga regler gällande förarnas löner och viloperioder, införa en tidsgräns på tre dagar vid cabotagetransporter samt minska men förbättra kontroller och vägkontroller.

  10 april 2019


 • Visumfria resor efter Brexit

  EU:s ministerråd beslutade nyligen en förordning som ska se till att brittiska medborgare kan resa utan visum till Schengenområdet för en kortare vistelse efter Brexit, med kravet att EU-medborgare inte behöver inneha visum för resor till Storbritannien.

  10 april 2019


 • 7,5 miljoner kronor till Östra Mellansverige och Framtidens Solel

  Från och med 1 februari och fram till 30 maj 2022 pågår projektet Framtidens Solel. Det är ett projekt i Östra Mellansverige (Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala och Södermanland) som får 7,5 miljoner kronor från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) i syfte att få lokala företag att investera i solenergi.

  10 april 2019


 • Nya EU-regler gällande pipelines från tredjeländer

  Under förra veckan röstade ledamöterna i Europaparlamentet om att utvidga EU:s regler angående gasmarknaden. De nya reglerna innebär att gasledningar från länder utanför EU även omfattas av EU:s regelverk.

  10 april 2019


 • Europaparlamentet tar fram ny hemsida om resultat i EU-val

  Den nya sidan innehåller resultat från tidigare val, och så småningom det kommande EU-valet som hålls i maj. Sidan kommer att uppdateras i realtid under valnatten med resultat från valet till Europaparlamentet.

  10 april 2019


 • LIFE-programmet öppnar upp flera utlysningar

  Under torsdagen den 4 april kommer flera projektutlysningar att öppnas inom EU-programmet LIFE. LIFE-programmet erbjuder sökanden en möjlighet att satsa på sina innovationer för att möta klimat- och miljömålen.

  3 april 2019


 • Sverige i topp i årets transportrankning

  EU-kommissionens tar årligen fram mätningar för att se hur länder inom unionen arbetar med transportområdet. I rankningen placeras Sverige i topp med mycket höga resultat i 15 av totalt 30 kategorier.

  3 april 2019


 • WiFi4EU öppnar ny utlysning

  EU-kommissionen har genom initiativet WiFi4EU öppnat upp en ny utlysning gällande WiFi-hotspots. Mellan den 4:e och 5:e april kommer kommuner kunna ansöka om bidrag för att installera gratis Wi-Fi på allmänna platser.

  3 april 2019


 • Europaparlamentet antar nya standarder för koldioxidutsläpp från bilar och skåpbilar

  De nya standarderna som Europaparlamentet antog tidigare i mars innebär att koldioxidutsläppen från nya bilar ska vara 37,5 procent lägre, och utsläpp från nya skåpbilar ska vara 31 % lägre år 2030 jämfört med år 2021.

  3 april 2019


 • Erasmus+ förslås få nya prioriteringar för nästkommande programperiod

  Tidigare i mars röstade Europaparlamentet om det kommande Erasmus+ programmet för åren 2021-2027. Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning förslog nya prioriteringar med en tredubblad budget och bland annat ett ökat fokus på språkträning.

  3 april 2019


 • Välkomna till seminariet ”Tema vatten – aktuellt från EU ur ett lokalt & regionalt perspektiv”

  Region Östergötland bjuder in till seminarium, med syfte att informera om vad som är på gång inom EU gällande vattenfrågor som exempelvis dricksvattendirektivet och förordningen om återanvändning av vatten. Seminariet kommer att äga rum den 26 april mellan 09.00 och 12.00 på Quality Hotel Ekoxen i Linköping. Anmälan stänger den 10 april.

  27 mars 2019


 • Slut med tidsomställning under 2021

  Europaparlamentet går på samma linje som EU-kommissionen om att tidsomställningarna i EU ska upphöra. Europaparlamentarikerna röstade under tisdagen igenom förslaget att tidsomställningen ska upphöra under 2021 istället för kommissionens förslag om 2019.

  27 mars 2019


 • EU-kommissionen ökar finansieringsnivån för innovationsrådet

  EU-kommissionen vill att Europa är i framkant gällande avancerad teknik och konkurrenskraftiga innovationer. Därför vill EU-kommissionen nu öka finansieringen för det europeiska innovationsrådet med två miljarder euro.

  27 mars 2019


 • Europaparlamentet vill göra EU:s elmarknad renare och mer konsumentvänlig

  Under veckan godkände Europaparlamentet nya regler gällande EU:s elmarknad. De nya reglerna är en del av paketet ”ren energi för alla i EU” och förväntas generera förbättrade villkor för konsumenterna, öka gränsöverskridande flöden av el samt minskad energifattigdom.

  27 mars 2019


 • Nya regler gällande Cooperative Intelligent Transport Systems

  EU-kommissionen antog tidigare i mars nya regler gällande Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). C-ITS-systemet ska verka för att utveckla grön, uppkopplad och automatiserad transport runt om i Europa. Tekniken ska generera bättre kommunikation i trafiken.

  27 mars 2019


 • Var med i undersökningen om EU-direktiv för offentlig upphandling

  Regionskommittén (CoR) tillsammans med Rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR) har öppnat en undersökning om hur EU-direktiv gällande offentlig upphandling påverkar på både regional och lokal nivå. Undersökningen är öppen fram till 26 april och resultaten förväntas offentliggöras någon gång under maj månad i år.

  20 mars 2019


 • Öppet samråd om jämställdhet

  På internationella kvinnodagen (8:e mars) öppnade EU-kommissionen upp ett nytt samråd med syfte att samla in synpunkter inför den kommande jämställdhetsstrategin. Genom detta samråd önskar EU-kommissionen främja jämställdheten inom EU.

  13 mars 2019


 • Ny rapport: EU-stöd till regionala innovationsinvesteringar efter 2020

  Region Östergötlands EU-kontor har tillsammans med ett tiotal andra brysselkontor tagit fram en rapport som sammanställer några av de viktigaste förslagen till förändringar i EU:s stöd till regionalt innovationsarbete i nästa budgetperiod. Ett av huvudbudskapen är att smart specialisering och interregionala samarbeten tycks få ökat stöd.

  6 mars 2019


 • Ny ansökningsomgång för CEF 2019

  EU-kommissionen har tillsammans med INEA publicerat första ansökningsomgången för CEF transport 2019. Ansökan öppnar den 8 januari 2019, den stänger 24 april 2019 och den totala tillgängliga budgeten uppgår till 100 miljoner euro.

  18 december 2018