Region Östergötland

Webbinarium: Transport och byggnader i EU:s utsläppshandelssystem

[2021-06-23]

På fredag den 25 juni anordnar EURACTIV ett seminarium om de eventuella effekterna av att utvidga EU:s utsläppshandelssystem (ETS) till att omfatta transport och byggnader.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) är ett effektivt verktyg för att driva utsläppsminskningar. Den pågående revideringen som ska ligga i linje med EU-kommissionens nya utsläppsminskningsmål på 55 procent föreslår en utvidgning av det nuvarande systemet, där sektorer som transport och byggnader eventuellt kan komma att inkluderas.

Diskussion tar avstamp i en rapport av the Polish Economic Institute, som menar att utvidgningen av ETS inte kommer har någon ytterligare påverkan på utsläppen och främst kommer öka levnadsstandarderna i fattiga hushåll.

 

Klicka här för att komma till anmälan.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95