Region Östergötland

Webbinarium: Mot ett gemensamt EU-system för företagsaktsamhet (due diligence) i leveranskedjan

[2021-02-24]

Nu anordnar EURACTIV ett webbinarium den 9 mars som behandlar företagskontroll (due diligence) i leveranskedjor samt EU-kommissionens kommande lagförslag för en gemensam europeisk due diligence i syfte att säkerställa ett ansvarsfullt företagande.

Företagskontroll behövs för att säkerställa att företag inte begår brott mot mänskliga rättigheter eller agerar på ett sätt som skadar miljön. Frågan om företagsaktsamhet (due diligence) eller företagsbesiktnings som det även kallas, har tagit fart i Bryssel i takt med att allt fler länder inför egna nationella bestämmelser. Detta gör det svårt för företag som säljer över landgränserna att hålla koll på alla olika regler, något som blir särskilt viktigt när produktionen sker utanför EU. Av den anledningen finns ett behov av ett gemensamt EU-regelverk.

EU-kommissionen arbetar för tillfället med ett lagstiftningsförslag för en europeisk företagsbesiktning (due diligence) i företagens leveranskedja. Under våren kommer ett samråd tillgängliggöras innan EU-kommissionen i mitten av 2021 presenterar lagförslaget. Syftet med förslaget är att tvinga företag att analysera och övervaka sina affärspartners i alla led i sin leveranskedja i syfte att upptäcka brott mot mänskliga rättigheter, brott mot arbetsförhållanden eller aktiviteter som är skadliga för miljön.

Missa inte att delta i diskussionen om en kommande gemensam EU due diligence för ansvarsfullt företagande. Webbinariet sänds den 9 mars kl. 14.30 – 15.45.

Paneldeltagare:

- Lucrezia Busa, Member of Commissioner Reynders’ Cabinet, European Commission

- Liesje Schreinemacher, MEP, Member of INTA, Substitute of IMCO and JURI, European Parliament

- Marc-Olivier Herman, EU Economic Justice Policy Lead, Oxfam

- Bertram Kawlath, Vice President, VDMA

 

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95