Region Östergötland

Webbinarium: Metanutsläpp i jordbrukssektorn

[2021-06-02]

Den 15 juni kl. 11.45 – 13.00 anordnar POLITICO ett webbinarium om hur EU ska minska sina metanutsläpp i jordbrukssektorn.

Metan är den växthusgas som efter koldioxid, har mest påverkan på växthuseffekten. Jordbruket står för hälften av Europas metanutsläpp och inom denna hälft står boskapsuppfödning för 80 procent av dessa utsläpp.

Tisdagen den 15 juni anordnar POLITICO ett onlineseminarium som diskuterar vilka lösningar som finns för att minska metanutsläppen från boskapsuppfödning. Webbinariet tar upp EU-kommissionens metanstrategi som en del av EU:s mål i den gröna given. Vidare tar seminariet upp hur vi ska göra Europas jordbruk mer hållbart och gå över till livsmedelsproduktion med ett lägre växthusgasavtryck genom Farm to Fork-strategin, EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och det kommande koldioxidinitiativet.

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95