Region Östergötland

Webbinarium med EU-kommissionen om övergången till nya energisystem

[2021-09-15]

Måndag den 11 oktober arrangerar EU-kommissionen ett webbinarium om övergången till nya energisystem. Alla som är intresserade av att delta är välkomna att anmäla sig!

I och med den göra given, EU-kommissionens stora klimatinitiativ, krävs en omfattande förändring av Europas energisystem. För att uppnå den gröna givens mål om ett klimatneutralt Europa till år 2050 behövs ett skifte från fossila bränslen till energi som är förnybar och med lågt koldioxidutsläpp.

Webbinariet kommer att kretsa kring två frågor: Vad fungerar och hur bör det ske? Övergången till nya energisystem beskrivs inte bara handla om forskning och innovation, utan att det även behöver ske en förändring av vår livsstil. Detta då vår nuvarande livsstil påverkar energin på ett sådant sätt som bidrar negativt till klimatet. Därför kommer en övergång till nya energisystem att påverka alla medborgare, vilket även skapar behovet av att förändring behöver ske på ett rättvist och inkluderande vis.

 

För att komma till anmälan, klicka här.

För att läsa om webbinariet på EU-kommissionens hemsida, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95