Region Östergötland

Webbinarium: Hållbar mejeriproduktion genom datadrivna metoder

[2021-06-16]

Den 30 juni bjuder EURACTIV in till konferens som diskuterar datadrivna åtgärder för att uppnå hållbarhet i mejerisektorn.

Den nuvarande europeiska livsmedelsmodellen för jordbruk genomgår stora förändringar. Samtidigt som vi ska förse den växande befolkningen med mat ska vi även värna den biologiska mångfalden. Här är EU:s viktigaste politiska verktyg Farm to Fork-strategin som syftar till att göra livsmedelssystemen rättvisa, hälsosamma och miljövänliga.

Mejerisektorn har vidtagit åtgärder för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Organisationer har börjat använda datadrivna metoder för att identifiera och bygga effektiva lösningar för att stödja utvecklingen mot hållbar mejeriproduktion. Genom användning av data kan mjölkproduktion optimeras för att minska koldioxidutsläppen och minimera klimatpåverkan från gårdar. Jordbrukare kan nu samla in data om bland annat mjölkvolymer och foderanvändning, beräkna nivån på växthusgasutsläpp och identifiera var det finns utrymme för förbättringar samt använda data för att utveckla nya vetenskapliga lösningar för att hantera klimatförändringar.

Missa inte att anmäla er!

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95