Region Östergötland

Webbinarium: Förbättra Europas hälsoteknologier

[2021-06-30]

Den 3 juli anordnar POLITICO ett webbinarium om Health Technology Assessment (HTA) i Europa. HTA är nyckeln till att stärka Europas hälso-och sjukvårdsystem efter pandemin genom att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

Europas hälso- och sjukvårdssystem har tagit mycket stryk under pandemin. Health Technology Assessment är viktigt för att förbättra sjukvårdsystemens kvalitet, effektivitet och hållbarhet. HTA är kärnan till att nya läkemedel och medicintekniska produkter levererar meningsfull innovation och ger valuta för pengarna för hälso- och sjukvårdssystemen. Genom EU:s HTA-förordning som rådet och EU-parlamentet nådde en överenskommelse om förra veckan, vill EU-kommissionen stärka HTA-samarbetet mellan medlemsländerna. Förordningen kommer sätta gemensamma regler för klinisk granskning av medicinsk teknik och ska förbättra tillgängligheten av innovativa hälsoteknologier såsom innovativa läkemedel och säkerställa effektiv resursanvändning. Om HTA-förordningen utformas väl kan den öppna dörren till en mer effektiv och en mindre fragmenterad inre marknad vilket resulterar i en mer konkurrenskraftig sektor och en rättvisare tillgång till värdefulla läkemedel i hela EU.

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95