Region Östergötland

Webbinarium: EU:s livsmedelssektor efter pandemin

[2021-07-06]

Den 23-24 september arrangerar POLITICO sin femte upplaga av Food and Farming Summit som diskuterar hur EU ska bygga en mer hållbar livsmedelsmodell efter pandemin.

Detta onlineseminarium behandlar livsmedelssektorn för jordbruk i den post-pandemiska världen och hur EU bäst ska bygga en mer motståndskraftig och hållbar livsmedelsmodell. Med utgångspunkten i EU:s europeiska gröna giv, från jord till bord-strategin och den gemensamma jordbrukspolitiken har EU-kommissionen stärkt de politiska verktygen för att möta sektorns underliggande utmaningar.

Webbinariet kommer att diskutera den inverkan som EU:s tekniska framsteg kan ha på sektorns förmåga att återhämta sig från pandemin, men även frågor kopplat till klimatförändringar och skydd av livsmedelssäkerhet, djurskydd och biologisk mångfald. Eventet äger rum i Paris men sänds även online. Seminariet samlar branschledare, beslutsfattare, jordbrukare, forskare och icke-statliga organisationer för att diskutera vägen framåt gällande Europas jordbruk och mat.

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95