Region Östergötland

Webbinarium: Europas jordbruks- och livsmedelsproduktionssystem efter pandemin

[2021-03-03]

Nästa vecka anordnar POLITICO (en global och opartisk nyhetsorganisation för politik) ett webbinarium om Europas framtida jordbruks-och livsmedelssystem efter Covid-19-pandemin.

På tisdagen den 9 mars bjuder POLITICO in till ett webbinarium som behandlar hur Europa ska trygga en säker övergång till ett mer hållbart livsmedelssystem i linje med EU:s strategi den gröna given. Webbinariet tar upp hur EU ska uppnå ett grönt och globalt jordbrukssystem samtidigt som unionen upprätthåller en säker och konkurrenskraftig ekonomi, men även vilken roll jordbruks- och livsmedelssektorn har i att stödja den hållbara ekonomiska återhämtningen.

För att komma till anmälan, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95