Region Östergötland

Webbinarium: EURES-nätverket och Sverige

[2021-06-16]

Onsdagen den 23 juni bjuder Arbetsförmedlingen tillsammans med EU-kommissionen i Sverige in till ett onlineseminarium om EURES (nätverk för den gemensamma europeiska arbetsmarknaden).

EURES (European Employment Services) är en europeisk portal för att underlätta rörligheten för arbetstagare i Europa. I samband med det förbättrade pandemiläget vill Arbetsförmedlingen och EU-kommissionen i Sverige diskutera hur Sverige kan dra nytta av EURES.

Pandemin har haft stora negativa konsekvenser för arbetsmarknaden i EU-länderna. Inför återhämtningen är det fundamentalt att arbetsmarknaden fungerar väl, inte minst förmedlingen av jobb till arbetssökande. Här kan EU:s arbetsförmedlingssystem EURES spela en viktig roll.

Frågor som diskuteras:

-Vad är EURES och hur fungerar detta samarbete kring arbetsförmedling över EU-ländernas gränser?

-Hur kan EURES hjälpa svenska arbetssökande att få jobb i andra EU-länder?

-Hur kan svenska arbetsgivare dra nytta av EURES för att rekrytera arbetskraft som det kan vara brist på i Sverige?

Följande personer medverkar i evenemanget:

  • Henric Stjernqvist, EU-kommissionen
  • Karlis Lapsa, Europeiska arbetsmyndigheten
  • Jon Stråth, Arbetsförmedlingen
  • Inez Dekker, Region Kalmar
  • Viktor Strömberg, Lansera/Work International

Webbinariet kommet att sändas via EU-kommissionens i Sveriges Facebook samt EU-kommissionens YouTube kanal.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95