Region Östergötland

Unga får resa gratis i Europa

[2021-10-13]

EU-kommissionen erbjuder 60,000 ungdomar chansen att resa gratis inom Europa i 30 dagar. Intresserade ungdomar kan ansöka till och med den 26 oktober via DiscoverEU:s hemsida.

Efter att initiativet DiscoverEU pausats under två år återupptar nu EU-kommissionen projektet som möjliggör att unga européer kan resa gratis i Europa. DiscoverEU lanserades 2018 och har sedan dess gett 70,000 ungdomar chansen att få tillgång till de gratis resekorten. Av de tidigare resenärerna har två tredjedelar uppgett att de inte skulle haft möjligheten att bekosta sina resekort själva, samt att det var första gången för majoriteten av kandidaterna som de reste utomlands med tåg. – Jag är mycket glad över att få öppna denna nya omgång av DiscoverEU som ska ge 60,000 unga chansen att upptäcka vår kontinent, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för bl.a. ungdomsfrågor i ett uttalande.

Ansökningsperioden för 2022 är nu öppen och det går att ansöka om resekortet till och med den 26 oktober. Totalt kommer 60,000 ungdomar mellan åldern 18-20 år att ges resekortet. De sökande kommer kunna resa ensamma eller i en grupp om högst fem personer. Resandet ska huvudsakligen ske via tåg, men även via buss, båt och undantagsvis flyg. Detta för att inte utelämna ungdomar som bor i avlägsna regioner eller öar.

 

Praktisk information:

Ansökningsperioden: Ansökan är öppen 12 oktober kl.12.00 till 26 oktober 12.00.

Vem får söka: Unga européer mellan 18-20 år.

Under vilken period är resekortet giltigt: I 30 dagar mellan mars 2022 till februari 2023.

Hur fördelas resekorten mellan EU-länderna: Alla medlemsländerna tilldelas ett visst antal resekort som baserar på landets befolkning i förhållande till totala antalet invånare i EU.

Hur går ansökan till: De sökande kommer delta i en frågetävling med flervalsfrågor om allmän EU-kunskap och andra EU-initiativ riktade till ungdomar. Genom tävlingen ges poäng ut som rangordnar de sökande. Korten kommer därmed delas ut efter antalet poäng tills alla kort delas ut. 

Vad händer efter deltagandet: Deltagarna kommer att bjudas in till att bli ambassadörer för DiscoverEU.

 

För att komma till ansökan och för att läsa mer om DiscoverEU, klicka här.

För att läsa EU-kommissionens pressmeddelande om resekorten, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95