Region Östergötland

Två spännande taxonomi-webbinarier

[2021-02-24]

Nu anordnar EU-kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen två taxanomiseminarier fredagen den 26 februari. Seminarierna livesänds och syftar till att undersöka olika aspekter av EU:s taxonomi.

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Nu anordnar EU-kommissionens generaldirektoratet för finansiell stabilitet ett antal seminarier för att diskutera utvecklingen och olika aspekter av taxonomin.

1)     Webbinarium om processen att utveckla taxonomikriterier för miljömålen  (Fredag 26 feb kl. 10.00 – 11.30)

Detta webbinarium syftar till att ge en inblick i plattformens arbetsprocess i utvecklandet av EU:s taxonomikriterier för de återstående fyra miljömålen (vatten, cirkulär ekonomi, föroreningar och biologisk mångfald).

2)     Webbinarium om social taxonomi (Fredag 26 feb kl. 14.00-16.00)

Webbinariet om social taxanomi behandlar den potentiella utvecklingen av social taxonomi. Under webbinariet presenterar undergrupper för EU:s sociala taxonomi några av de första tankesätten för hur man kan inkludera sociala kriterier i EU:s taxonomi för hållbara investeringar samt konsekvenser för framtiden.

Ingen föranmälan behövs. Webbinarierna sänds live via Twitter.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95