Region Östergötland

Svenskarnas mest prioriterade frågor för Europaparlamentet

[2021-09-15]

I och med Ursula von der Leyens State of the union-tal har Europaparlamentet genomfört en undersökning gällande vilka frågor som medborgarna högst prioriterar. För svensk del visar undersökningen att kampen mot terrorism och organiserad brottslighet är den mest prioriterade frågan för Europaparlamentet 2021.

Under onsdagsmorgonen höll Ursula von der Leyen det årliga State of the union-talet, ett tal som bland annat beskriver vad som kan förväntas för det kommande året och EU:s utmaningar. I samband med detta valde Europaparlamentet att genomföra en undersökning för att se vilka frågor som Europas medborgare högst prioriterar. Den högst prioriterade frågan för svensk del har enligt undersökningen visats vara kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, tätt följt av frågan gällande klimatförändringarna.

 

Svenskarnas mest prioriterade frågor för Europaparlamentet 2021:

  1. Kampen mot terrorism och organiserad brottslighet
  2. Klimatförändringarna
  3. Migration och asyl
  4. Mänskliga rättigheter i EU och världen
  5. Fattigdomsbekämpning 

 

Resultatet på den svenska nationella nivån skiljer från det övergripande resultatet för EU-medborgarna. För EU-medborgarna sammantaget toppas istället listan av klimatförändringarna och följs av frågan gällande fattigdomsbekämpning. Den tredje mest prioriterade frågan för EU-medborgarna delas mellan frågorna gällande kampen mot terrorism samt medel för att stödja ekonomin och att skapa nya jobb. Anledningen varför resultatet från den svenska nationella nivån skiljer sig från det sammantagna resultatet av EU-medborgarna skulle kunna antas bero på inhemsk nationell debatt.

 

Källa: Europabarometern

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95