Region Östergötland

Seminarium om biogasens roll för att minska koldioxidutsläppen

[2021-09-01]

Den 9 september klockan 16.00–17.15 (ECT) anordnar Euroactive ett webbinarium för att diskutera biogasens roll för att minska koldioxidutsläppen. Diskussionen kommer att fokusera på transportsektorn som uppskattas stå för 24 procent av alla direkta koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning.

Att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn är huvudfrågan inför COP26, FN:s stora klimatkonferens. Enligt International Energy Agency (IEA) står transporten för 24 procent av alla direkta koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning. Vägfordon uppskattas vara källan till nästan tre fjärdedelar av transportsektorns koldioxidavtryck. Samtidigt ökar även utsläppen från luft- och sjöfart. Därmed beskrivs biobränslen ha en viktig roll för att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5ºC.

Webbinariet kommer bland annat diskutera Brasiliens nya nationella policy för biobränslen och Storbritanniens Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO). Just Brasilien och Storbritannien blir högaktuella i diskussionen mot bakgrund av att Brasilien är världens näst största tillverkare av biobränslen. Storbritannien i sin tur investerar i elektrifiering av sin flotta och är värdland för COP26. Seminariet kommer även att diskutera biobränslen i sektorer vilka är svårare att elektrifiera såsom sjö- och luftfart.

 

För att delta på webbinariet, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95