Region Östergötland

Samråd om beredskapsplan för transportsektorn

[2021-09-08]

EU-kommissionen genomför ett offentligt samråd gällande en beredskapsplan för transportsektorn. Delta på samrådet för att framföra dina åsikter och ståndpunkter!

Fram till den 26 oktober finns möjligheten att delta i kommissionens samråd gällande en beredskapsplan för transportsektorn. Med handlingsplanen vill EU-kommissionen kunna säkerställa transportsektorns krisberedskap och driftskontinuitet. Detta syftar till de åtgärder som vidtas för att driva en verksamhet vid avbrott av vissa resurser. Målsättningen är att kunna skapa en slags manual för krishantering. Denna ska även innehålla åtgärder för att kunna begränsa konsekvenser för sektorn, passagerare och den inre marknaden vid händelse av kris.

Samrådets syfte är att kunna samla in dagliga erfarenheter av hanteringen av covid-19 pandemin, och att ge såväl berörda parter som allmänheten möjligheten att framföra sina åsikter.

 

Genom att delta i samrådet, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95