Region Östergötland

Rapport: 11 procent av all gas som förbrukas ska vara förnybar till 2030

[2021-02-24]

Gas for Climate (intressentgrupp) förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030 för att uppfylla EU:s klimatmål om minskade växthusgasutsläpp med 55 procent.

I slutet av januari publicerade intressentgruppen Gas for Climate ett policydokument som ger en analysbaserad förklaring till varför ett mål på elva procent förnybar gas är nödvändigt för att uppfylla EU:s klimatambition att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030.

Rapporten speglar behovet av ytterligare incitament för att skala upp användandet och tillgången av biogas, grön och blå vätgas, vilket behövs för att uppnå EU: s klimatmål. Dokumentet förklarar att elva procent av den gas som förbrukas i EU ska vara förnybar gas till 2030 samt att 11 procent borde vara ett bindande mål som förs in i EU:s direktiv om förnybarenergi (RED).

Målet på 11 procent stöds av två delmål för att säkerställa en konsekvent marknadsökning av grön vätgas och biogas. Minst 8 procent av den gas som konsumeras i EU fram till 2030 bör vara biometan och minst 3 procent bör vara grönt väte. Det gröna vätgasmålet på 3 procent stämmer överens med EU-kommissionens mål för minst 40 GW elektrolyserkapacitet i EU. När det gäller vätgasen är den extra prioriterad efter att EU-kommissionen lanserat en offensiv vätgasstrategi som förväntas påskynda omställningen. Enligt rapporten kan ett bindande mål bidra till att minska produktionskostnaderna för biometan och grönt väte under 2020-talet och på lång sikt se till att vi når de europeiska målen för koldioxidutsläpp samtidigt som vi har låg samhällskostnad.

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95